مقالات   
 

 رفتار شاه‌تیرهای مرکب بتنی ـ فولادی

عنوان مقاله: رفتار گسیختگی و برآورد ظرفیت برشی شاه‌تیرهای مرکب بتنی ـ فولادی با سخت‌کننده‌ی قطری / نویسندگان: ایوب دهقانی، علی اکبر حیات داودی، فریبرز ناطقی الهی ... ادامه»

ارسال کننده:  
سهراب شیروانی‌فر
  دوشنبه 4 اسفند 1399  

 نقش خرد‌اقلیم در دلبستگی و احراز مکان

عنوان مقاله: نقش خرد‌اقلیم در دلبستگی و احراز مکان؛ بررسی موردی: دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد / نویسندگان: نادیه رحمتیان، زینب عمادیان رضوی، محمد‌حسین آیت‌اللهی ... ادامه»

ارسال کننده:  
آیدا شیرانی
  دوشنبه 4 اسفند 1399  

 الگوی برنامه‌ریزی آرمانی در بودجه‌ی عمرانی ‌

نام مقاله: به‌کارگیری الگوی برنامه‌ریزی آرمانی در تخصیص بهینه‌ی بودجه‌ی عمرانی در شهرداری اصفهان / پدیدآورندگان: نعمت اکبری، محبوبه حسینی ... ادامه»

ارسال کننده:  
گروه رسانه‌ای دیرین
  دوشنبه 4 اسفند 1399  

 تعریفی تازه برای فضای همگانی شهری

نام مقاله: مفهوم‌سازی و گونه‌شناسی فضای همگانی شهری معاصر / پدیدآورندگان: یوسف اشرفی، احمد پوراحمد، محمدتقی رهنمایی، مجتبی رفیعیان ... ادامه»

ارسال کننده:  
گروه رسانه‌ای دیرین
  سه شنبه 28 بهمن 1399  

 عملکرد سازه‌ها در زمین‌لرزه‌ی اهر ـ ورزقان

عنوان مقاله: بررسی عملکرد سازه‌ها در زمین‌لرزه‌ی دوگانه‌ی ۲۱ مرداد ۱۳۹۱ اهر ـ ورزقان / نویسندگان: ناصر دشتی، علی‌رضا مناف‌پور، سعید قهرمانی ... ادامه»

ارسال کننده:  
احسان درفشی
  سه شنبه 28 بهمن 1399  

 کاربرد فتوگرامتری در بازسازی آثار باستانی

نام مقاله: کاربرد فتوگرامتری در ترمیم و بازسازی آثار باستانی / پدیدآورندگان: مسعود ورشوساز، سمیرا دانشگر اصل ... ادامه»

ارسال کننده:  
گروه رسانه‌ای دیرین
  دوشنبه 27 بهمن 1399  

 ارتقای عملکردی گذر تاریخی هفت‌منبر بیرجند

عنوان مقاله: ارتقای عملکردی ـ کالبدیِ گذر تاریخی هفت‌منبر / نویسنده: مهشید شکوهی ... ادامه»

ارسال کننده:  
آیدا شیرانی
  دوشنبه 27 بهمن 1399  

 اثر مؤلفه‌ی قائم زلزله بر تغییرات ضریب اصطکاک در پی لغزشی

عنوان مقاله: اثر مؤلفه‌ی قائم زلزله بر تغییرات ضریب اصطکاک در پی لغزشی / نویسندگان: مجید محمدی و علی درویش‌زاده ... ادامه»

ارسال کننده:  
فرزانه جهانمردی
  دوشنبه 27 بهمن 1399  

 بخش کاهش‌یافته‌ی اتصال فولادی RBS

عنوان مقاله: تأثیر قسمت کاهش‌یافته‌ی اتصال فولادی RBS بر روی مقطع کامل / نویسندگان: ایمان منصوری، جواد رفیعی ... ادامه»

ارسال کننده:  
میثم تقی‌زاده
  یکشنبه 26 بهمن 1399  

 سنجش فضایی آسیب شهرها در برابر زلزله

عنوان مقاله : طیف‌بندی و سنجش فضایی آسیب فیزیکی ـ اجتماعی شهرها در برابر زلزله با بکارگیری تکنیک VIKOR و GIS؛ موردشناسی: شهر یزد / نویسندگان : الیاس مودت، سعید ملکی ... ادامه»

ارسال کننده:  
آیدا شیرانی
  یکشنبه 26 بهمن 1399  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10