مقالات   
 

 نگاهی به معماری معاصر ترکیه

نام مقاله: چه‌گونگی تأثیرگذاری خانه‌های سنتی عثمانی بر معماری معاصر ترکیه / پدیدآورندگان: حسین سلطان‌زاده، ناصر حسن‌پور ... ادامه»

ارسال کننده:  
گروه رسانه‌ای دیرین
  یکشنبه 30 بهمن 1401  

 تأثیر نصب میخ‌ها در پایدارسازی دیواره‌ی گود

عنوان مقاله: ارزیابی تأثیر طول و زاویه‌ی نصب میخ‌ها در پایدارسازی دیواره‌ی گود به روش میخ‌کوبی با استفاده از تحلیل عددی / نویسندگان: امین اسدالهی، محمدحسین خسروی ... ادامه»

ارسال کننده:  
احسان درفشی
  شنبه 29 بهمن 1401  

 بررسی جدایش الیاف و رشد ترک‌های ماتریسی

عنوان مقاله: بررسی مایکرومکانیک جدایش الیاف ـ ماتریس و رشد ترک‌های ماتریسی به کمک مدل ناحیه‌ی چسبنده و روش المان محدود تعمیم‌یافته / نویسندگان: امین فرخ‌آبادی، محسن نقدی‌نسب ... ادامه»

ارسال کننده:  
سهراب شیروانی‌فر
  شنبه 29 بهمن 1401  

 بافت و معماری روستاها و طرح ویژه‌ی بهسازی

عنوان مقاله: ارزیابی نقش وام‌های طرح ویژه‌ی بهسازی مسکن روستایی بر بافت و معماری روستاها، با استفاده از مدل تحلیلی SWOT (نمونه‌ی مورد مطالعه: روستای نوده، شهرستان بجنورد) / نویسنده: محمدیار فرهادی قولیانلو ... ادامه»

ارسال کننده:  
میثم تقی‌زاده
  شنبه 29 بهمن 1401  

 آموزش مهندسی نوین و زبان انگلیسی تخصصی

نام مقاله: نقش زبان انگلیسی تخصصی در آموزش مهندسی نوین / پدیدآورنده: مینو عالمی ... ادامه»

ارسال کننده:  
امیر یاشار فیلا
  پنجشنبه 27 بهمن 1401  

 نفوذپذیری بتن خودتراکم در محیط سولفاته

نام مقاله: بررسی تأثیر نانوسیلیس بر نفوذپذیری بتن خودتراکم در محیط سولفاته / پدیدآورندگان: یعقوب محمدی، شهریار عزتی ... ادامه»

ارسال کننده:  
گروه رسانه‌ای دیرین
  پنجشنبه 27 بهمن 1401  

 مقاومت الکتریکی بتن و هم‌بستگی روش‌های اندازه‌گیری

عنوان مقاله : مطالعه‌ی‌ آزمایشگاهی هم‌بستگی میان نتایج روش‌های گوناگون در اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی بتن / نویسندگان : حسن پارسیان، داوود مستوفی‌نژاد، محسن تدین ... ادامه»

ارسال کننده:  
فرزانه جهانمردی
  پنجشنبه 27 بهمن 1401  

 سیستم ترکیبی قاب خمشی و دیوار برشی

نام مقاله: ضریب رفتار چندسطحی سیستم ترکیبی قاب خمشی فولادی و دیوار برشی بتنی درزدار / نویسندگان: بهرام بهشتی اول، مهدی رحمانی قرانقیه ... ادامه»

ارسال کننده:  
میثم تقی‌زاده
  سه شنبه 25 بهمن 1401  

 بررسی رفتار تیرورق‌های Iشکل

عنوان مقاله: اثر ناکاملی‌های هندسی اولیه بر روی رفتار تیرورق‌های Iشکل / نویسندگان: محمدباقر عبداله‌پور آزاد، طالب مرادی شقاقی ... ادامه»

ارسال کننده:  
احسان درفشی
  سه شنبه 25 بهمن 1401  

 نگرش مسئولانه‌ی دانشجویان به محیط زیست

نام مقاله: بررسی نگرش و رفتار مسئولانه‌ی دانشجویان نسبت به محیط زیست (مطالعه‌ی موردی: دانشجویان استان مازندران) / پدیدآورندگان: صادق صالحی، کریم سلیمانی، زهرا پازوکی‌نژاد ... ادامه»

ارسال کننده:  
امیر یاشار فیلا
  سه شنبه 25 بهمن 1401  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10