مقالات   
 

 توان تجهیزات الکتریکی در ساختمان‌های نوین

عنوان مقاله: تحقیق در کیفیت توان تجهیزات الکتریکی در ساختمان‌های نوین / نویسندگان: محمدمهدی منصوری، طاهره خبیری ... ادامه»

ارسال کننده:  
احسان درفشی
  یکشنبه 26 شهریور 1396  

 کیفیت و اثرات پساب صنعتی ذوب‌آهن

عنوان مقاله: کیفیت پساب صنعتی شرکت ذوب‌آهن اصفهان و اثرات آن بر اراضی تحت کشت مو / نویسنده: حمیدرضا رحمانی ... ادامه»

ارسال کننده:  
بلال مرادی قره تپه
  یکشنبه 26 شهریور 1396  

 گزینش پیمانکارانِ جزء در شرکت‌های ساختمانی

عنوان مقاله: شناسایی معیارهای انتخاب پیمانکارانِ جزء در شرکت‌های پیمانکاری ساختمانی، با رویکرد نوین استفاده از مدل کانو / نویسندگان: امید عباسی، حمیدرضا عباسیان جهرمی، فرهاد نوروزیان ... ادامه»

ارسال کننده:  
فرزانه جهانمردی
  پنجشنبه 23 شهریور 1396  

 ویژگی‌های بادگیرها در مساکن بومی یزد

عنوان مقاله : تحلیلی بر جهت‌گیری، جانمایی و فضاهای سرویس‌دهنده‌ی بادگیرها در مساکن بومی یزد / نویسنده : مهناز محمودی زرندی ... ادامه»

ارسال کننده:  
میثم تقی زاده
  پنجشنبه 23 شهریور 1396  

 مدل‌سازی گسترش کالبدی شهر مراغه

نام مقاله : مدل‌سازی گسترش کالبدی شهر مراغه با به‌کارگیریِ روش رگرسیون لجستیک... ادامه»

ارسال کننده:  
گروه رسانه‌ای دیرین
  پنجشنبه 23 شهریور 1396  

 ترافیک و آنالیز زمان کاهش شتاب منتهی به ازدحام

عنوان مقاله: آنالیز زمان کاهش شتاب منتهی به ازدحام مبتنی بر الگوهای رفتاری راننده / نویسندگان: ارسلان صالحی‌کلام، علی عبدی، علی امین راد ... ادامه»

ارسال کننده:  
میثم تقی زاده
  سه شنبه 21 شهریور 1396  

 متریک‌های منظر و شبکه‌ی اکولوژیک شهری

نام مقاله : به‌کارگیری متریک‌های منظر در به‌سازیِ شبکه‌ی اکولوژیک شهری / پدیدآورنده : مژگان صادقی‌بنیس ... ادامه»

ارسال کننده:  
گروه رسانه‌ای دیرین
  سه شنبه 21 شهریور 1396  

 ترسیم گره در آرایه‌های معماری ایرانی

عنوان مقاله : پیشنهاد مدلی برای ترسیم گره در تزیینات وابسته به معماری ایرانی اسلامی / نویسندگان : احمد امین‌پور، محمدرضا اولیا، رضا ابویی، بیتا حاجبی ... ادامه»

ارسال کننده:  
آیدا شیرانی
  سه شنبه 21 شهریور 1396  

 ارزیابی مخاطرات طبیعی سکونتگاه‌ها با GIS

عنوان مقاله: ارزیابی مخاطرات طبیعی ناشی از فرآیندهای دامنه‌ای در سکونتگاه‌های روستای حوضه‌ی آب‌ریز ایلگینه‌چای با استفاده از عملگرهای فازی و GIS / نویسنده: اسدالله حجازی ... ادامه»

ارسال کننده:  
میثم تقی زاده
  یکشنبه 19 شهریور 1396  

 تأثیر مواد افزودنی بر مقاومت‌های مکانیکی خشت

عنوان مقاله: تأثیر مواد افزودنی بر مقاومت‌های مکانیکی خشت ساخته شده از خاک اصفهان / نویسندگان: دکتر مهرداد حجازی، دکتر محمود هاشمی، مهندس الهه جمالی نیا، مهندس محمود باتوانی... ادامه»

ارسال کننده:  
فرزانه جهانمردی
  یکشنبه 19 شهریور 1396  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10