مقالات   
 

 توسعه‌ی پایدار محله‌ای با رویکرد دارایی مبنا

عنوان مقاله: مروری بر سیاست‌های توسعه‌ی پایدار محله‌ای با رویکرد دارایی مبنا و تأکید بر سرمایه‌های اجتماعی و کالبدی / نویسندگان: راضیه رضازاده، علی سلسله ... ادامه»

ارسال کننده:  
آیدا شیرانی
  شنبه 22 مهر 1396  

 تأثیر نگره‌ی پوپر بر فرآیند طراحی معماری

نام مقاله: نگره‌ی پوپر و چه‌گونگی تأثیرگذاریِ آن بر فرآیند طراحی معماری در طول زمان / پدیدآورندگان: حمیدرضا شریف، فروغ سلمان‌پور ... ادامه»

ارسال کننده:  
گروه رسانه‌ای دیرین
  شنبه 22 مهر 1396  

 مکش و پاسخ لرزه‌ا‌ی خاک‌ها‌ی غیراشباع

نام مقاله : تأثیر مکش بر پاسخ لرزه‌ا‌ی خطی و خطی معادل خاک‌ها‌ی غیراشباع / پدیدآورندگان : فرشاد فولادی، مهنوش بیگلری، ایمان عشایری ... ادامه»

ارسال کننده:  
گروه رسانه‌ای دیرین
  چهارشنبه 19 مهر 1396  

 تأثیر مقطع ساختمان‌های بلند بر رفتار باد

عنوان مقاله: بررسی تأثیر مقطع ساختمان‌های بلندمرتبه بر رفتار باد در پیرامون بنا / نویسندگان: محمدتقی رضایی حریری، شیوا نجف خسروی، پریا سعادت‌جو ... ادامه»

ارسال کننده:  
آیدا شیرانی
  چهارشنبه 19 مهر 1396  

 تاثیرات اجتماعی احداث تونل‌های شهری

عنوان مقاله : ارزیابی تاثیرات اجتماعی احداث تونل‌های شهری؛ مطالعه موردی: تونل بزرگراه حکیم در محدوده پارک جنگلی چیتگر / نویسندگان: سحر زینلی، میثم جلالی ... ادامه»

ارسال کننده:  
سهراب شیروانی‌فر
  چهارشنبه 19 مهر 1396  

 اندرکنش سازه ـ تونل دراثر ارتعاش

عنوان مقاله : بررسی اندرکنش سازه ـ تونل در اثر ارتعاش ناشی از حرکت قطار با استفاده از روش مرز مقیاس‌شده‌ / نویسندگان : مسعود حاجی علیلوی بناب، حمیدرضا توحیدوند، بابک بالازاده ... ادامه»

ارسال کننده:  
سهراب شیروانی‌فر
  یکشنبه 16 مهر 1396  

 مدل‌سازی رشد شهری بر پایه‌ی تصویرهای ماهواره‌ای

نام مقاله : مدل‌سازی رشد شهری با به‌کارگیریِ تصویرهای ماهواره‌ایِ میانگین‌مقیاس و مبتنی بر روش خودکاره‌های سلولی (مطالعه‌ی موردی: شهر تهران)... ادامه»

ارسال کننده:  
امیریاشار فیلا
  یکشنبه 16 مهر 1396  

 کیفیت اقلیمی مسیرهای ارتباطی دانشگاه کاشان

عنوان مقاله : ارزیابی کیفیت اقلیمی مسیرهای ارتباطی باز و نیمه‌باز پردیس دانشگاه کاشان / نویسندگان : ناهیده رضایی، منصوره طاهباز ... ادامه»

ارسال کننده:  
آیدا شیرانی
  یکشنبه 16 مهر 1396  

 طراحی باس‌داکت در ساختمان‌های بلند

عنوان مقاله: جزییات طراحی باس‌داکت در طراحی تأسیسات الکتریکی ساختمان‌های بلندمرتبه ... ادامه»

ارسال کننده:  
احسان درفشی
  یکشنبه 16 مهر 1396  

 پیش‌بینی رسوب‌گذاری در کرانه‌های ماسه‌ای

عنوان مقاله: پیش‌بینی موقعیت رسوب‌گذاری در ناحیه‌ی سواش سواحل ماسه‎ای به روش سطح پاسخ / نویسندگان: محمدرضا مطلبی زاده، مهدی شفیعی‌فر، مسعود قدسیان ... ادامه»

ارسال کننده:  
میثم تقی زاده
  شنبه 15 مهر 1396  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10