مقالات   
 

 مدل‌سازی پویای فرونشست دشت تهران

نام مقاله: مدل‌سازی پویای فرونشست دشت تهران / پدیدآورندگان: سعید انگورانی، حسین معماریان، مسعود شریعت پناهی، محمدجواد بلورچی ... ادامه»

ارسال کننده:  
امیریاشار فیلا
  چهارشنبه 13 آذر 1398  

 عصبیت و ایجاد حس مطلوبیت فضای زیستی

عنوان مقاله: عصبیت، مؤلفه‌ای اصلی در ایجاد حس تعلق و مطلوبیت فضای زیستی از دیدگاه ابن‌خلدون / نویسندگان: محمد نقی‌زاده، سعیده محتشم امیری ... ادامه»

ارسال کننده:  
میثم تقی‌زاده
  چهارشنبه 13 آذر 1398  

 Land Art (هنر زمینی) در منظر پایدار

نام مقاله: هنر زمینی (Land Art) در منظر پایدار / پدیدآورندگان: مریم میرسپاسی، سامان اویسی ... ادامه»

ارسال کننده:  
گروه رسانه‌ای دیرین
  سه شنبه 12 آذر 1398  

 وزن و هندسه‌ی ساختمان و نشست ناشی از تونل‌سازی

عنوان مقاله: مطالعه‌ی تأثیر وزن و هندسه‌ی ساختمان بر نشست سطح زمین ناشی از تونل‌سازی مرحله‌ای با استفاده از روش عددی اجزای محدود / نویسندگان: فرشاد کولیوند، مصطفی شریف‌زاده ... ادامه»

ارسال کننده:  
سهراب شیروانی‌فر
  سه شنبه 12 آذر 1398  

 شاخص‌های ناهمسانی و انزواگرایی فضایی

عنوان مقاله: جدایی‌گزینی اجتماعی شهر کامیاران؛ تحلیلی بر شاخص‌های ناهمسانی و انزواگرایی فضایی / نویسندگان: حسن جواهری، احمد پوراحمد، کرامت‌اله زیاری، حسین حاتمی‌نژاد ... ادامه»

ارسال کننده:  
آیدا شیرانی
  سه شنبه 12 آذر 1398  

 راه‌یابی گنبدخانه به مساجد ایران

نام مقاله: راه‌یابی گنبدخانه به مساجد ایران، روایتی از گسست و پیوست فضا‎ / پدیدآورندگان: عیسd حجت، سعید گلستانی، مهدی سعدوندی .... ادامه»

ارسال کننده:  
امیریاشار فیلا
  دوشنبه 11 آذر 1398  

 تحلیل پایداری دیواره‌ی نهایی معدن انگوران

عنوان مقاله: تحلیل پایداری دیواره نهایی شمالشرقی معدن روی و سرب انگوران با روش‌های تعادل حدی و المان مجزا / نوبسندگان: مسعود شمس‌الدین سعید، فرزان اورنگی، پرویز معارفوند، ابراهیم یعقوبی ... ادامه»

ارسال کننده:  
احسان درفشی
  دوشنبه 11 آذر 1398  

 احیای فضاهای شهری با کافه‌های فضای باز

نام مقاله: احیای فضاهای شهری با استفاده از کافه‌های فضای باز (نمونه‌ی موردی: خیابان چهارباغ اصفهان) / پدیدآورندگان: سمر حقیقی بروجنی، عباس یزدانفر، مصطفا بهزادفر ... ادامه»

ارسال کننده:  
گروه رسانه‌ای دیرین
  دوشنبه 11 آذر 1398  

 کیفیت نصب پوشش بتنی در حفاری مکانیزه

عنوان مقاله: ارزیابی کیفیت نصب پوشش بتنی در حفاری مکانیزه؛ مطالعه‌ی موردی: قطعه‌ی دوم تونل انتقال آب کرج ـ تهران / نویسندگان: مجید تاجیک، امید فروغ، حمیدرضا توکلی ... ادامه»

ارسال کننده:  
سهراب شیروانی‌فر
  یکشنبه 10 آذر 1398  

 کیفیت‌سنجی و کاربرد دوباره‌ی پهنه‌های متروکه

عنوان مقاله: معرفی ملاحظات کیفی مهم در کاربرد مجدد پهنه‌های متروکه و ساماندهی آنها در قالب یک چهارچوب کیفیت‌سنجی (مطالعه موردی: پادگان دوشان تپه) / نویسندگان: کاظم افرادی، فرشاد نوریان ... ادامه»

ارسال کننده:  
آیدا شیرانی
  یکشنبه 10 آذر 1398  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10