مقالات   
 

 مهندسان و دانش محیط زیست

بایسته است مهندسانی آموزش دهیم که در تشخیص و حل مسائل به‌گونه‌ای فراگیر و جامع وانمند باشند ... ادامه»

ارسال کننده:  
امیریاشار فیلا
  چهارشنبه 3 مرداد 1397  

 تأثیر فاصله‌ی سوراخ‌های روی بال تیر

نام مقاله: بررسی تأثیرات اندازه‌ی فاصله‎ی میان سوراخ‌های روی بال تیر از یکدیگر در رفتار لرزه‌ای اتصال DFC / نویسندگان: محسن علی‌بخشی، روح‌اله احمدی جزنی، محمدسهیل قبادی، معصومه مکی‌آبادی ... ادامه»

ارسال کننده:  
میثم تقی‌زاده
  چهارشنبه 3 مرداد 1397  

 ارزش خلاقانه‌ی معماری مبتنی بر الگو

نام مقاله: تأملی در مفهوم و ارزش خلاقیت: ارزش خلاقانه‌ی معماری مبتنی بر الگو / نویسندگان: مهدی ممتحن، عیسی حجت ... ادامه»

ارسال کننده:  
فرزانه جهانمردی
  چهارشنبه 3 مرداد 1397  

 چند نمونه اتصال تیر به ستون پیش‌ساخته

عنوان مقاله: مطالعه‌ی رفتاری و طبقه‌بندی چند نمونه اتصال تیر به ستون پیش‌ساخته / نویسندگان: فرهاد بهنام‌فر، هادی رفیع‌زاده نصرآبادی ... ادامه»

ارسال کننده:  
سهراب شیروانی‌فر
  سه شنبه 2 مرداد 1397  

 مؤلفه‌های معنا در بازار سنتی ایرانی

نام مقاله: تحلیل انگاره‌های محیطی مؤثر بر مؤلفه‌ی معنا در بازار سنتی ایرانی / پدیدآورنده: زهرا عباسی، فرح حبیب، مصطفا مختاباد امریی ... ادامه»

ارسال کننده:  
امیریاشار فیلا
  سه شنبه 2 مرداد 1397  

 مدلی برای توسعه‌ی حمل‌ونقل جاده‌ای

عنوان مقاله: مدل تأثیر توسعه‌ی حمل‌و‌نقل جاده‌ای بر رشد ارزش‌افزوده کشور با استفاده از الگوی خودرگرسیون‌برداری / نویسندگان: عبدالرضا رضایی ارجرودی، آمنه تسبیحی، رضا موسوی ... ادامه»

ارسال کننده:  
احسان درفشی
  سه شنبه 2 مرداد 1397  

 تحلیل لرزه‌‎ای گروه شمع واقع در خاک‌های لایه‌ای

نام مقاله : تحلیل لرزه‌‎ای غیرخطی گروه شمع واقع در خاک‌های لایه‌ای ناشی از اثرات اندرکنش کینماتیکی / پدیدآورندگان : حسین تحقیقی, مجید شبخوان ... ادامه»

ارسال کننده:  
گروه رسانه‌ای دیرین
  دوشنبه 1 مرداد 1397  

 نسبت میان پرسش و آموزش معماری

پدیدآورنده : ویدا نوروز برازجانی... ادامه»

ارسال کننده:  
امیریاشار فیلا
  دوشنبه 1 مرداد 1397  

 ارتباط فضایی محوطه‌های اشکانی دشت سیستان

عنوان مقاله: سلسله‌مراتب و ارتباط فضایی محوطه‌های اشکانی دشت سیستان / نویسندگان: زهره جوزی، رضا مهرآفرین ... ادامه»

ارسال کننده:  
میثم تقی‌زاده
  دوشنبه 1 مرداد 1397  

 تأثیر اندرکنش تونل ـ سازه‌ی سطحی بر نشست سطح زمین

عنوان مقاله: بررسی عددی تأثیر اندرکنش تونل ـ سازه‌ی سطحی بر نشست سطح زمین / نویسندگان: صبا قره‌داش، میلاد برزگر ... ادامه»

ارسال کننده:  
سهراب شیروانی‌فر
  چهارشنبه 6 تیر 1397  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10