مقالات   
 

 رفتار بدنه‌ی سد‌ قوسی با پی سنگی نرم

عنوان مقاله: بررسی تأثیر درز محیطی و پولوینو بر رفتار بدنه‌ی سد‌ قوسی با پی سنگی نرم / نویسندگان: مبین منصوری، محمدتقی احمدی ... ادامه»

ارسال کننده:  
میثم تقی‌زاده
  چهارشنبه 19 شهریور 1399  

 کیفیت زندگی و توسعه‌ی منطقه‌ای در ایران

نام مقاله: تبیین تعامل نماگرهای کیفیت زندگی و توسعه‌ی منطقه‌ای در ایران / پدیدآورندگان: محمدرضا پورمحمدی، مجتبی ولی‌بیگی ... ادامه»

ارسال کننده:  
گروه رسانه‌ای دیرین
  چهارشنبه 19 شهریور 1399  

 اختلاف ارتفاع نقاط مشاهدات ارتفاع‌سنجی ماهواره‌ای

نام مقاله: کاهش اثرات غیر جزر و مدی با استفاده از آنالیز اختلاف ارتفاع نقاط همجوار مشاهدات ارتفاع‌سنجی ماهواره‌ای در منطقه‌ی خلیج فارس / پدیدآورندگان: ایرج جزیرئیان، عادل شریفی ... ادامه»

ارسال کننده:  
امیریاشار فیلا
  چهارشنبه 19 شهریور 1399  

 تحلیل پایداری دیواره‌ی نهایی معدن انگوران

عنوان مقاله: تحلیل پایداری دیواره نهایی شمالشرقی معدن روی و سرب انگوران با روش‌های تعادل حدی و المان مجزا / نوبسندگان: مسعود شمس‌الدین سعید، فرزان اورنگی، پرویز معارفوند، ابراهیم یعقوبی ... ادامه»

ارسال کننده:  
احسان درفشی
  سه شنبه 18 شهریور 1399  

 بازخوانی سازمان فضایی خانه در مدل راپاپورت

عنوان مقاله: بازخوانی اسلامی از مدل محیط ـ رفتار راپاپورت در سازمان فضایی خانه و تحقق‌سنجی آن در طرح / نویسندگان: راضیه لبیب‌زاده، مهدی حمزه‌نژاد، عبدالحمید نقره‌کار، محمدعلی خان‌محمدی ... ادامه»

ارسال کننده:  
آیدا شیرانی
  سه شنبه 18 شهریور 1399  

 ارزیابی خطر سیل با GIS

عنوان مقاله : ارزیابی خطر سیل ناشی از عوامل انسانی با بهره‌گیری از سامانه‌ی اطلاعات جغرافیایی (GIS)؛ نمونه‌پژوهی: استان تهران) / نویسندگان : شریف مطوف، هاله مهدی‌پور، فرشته اصلانی ... ادامه»

ارسال کننده:  
میثم تقی‌زاده
  سه شنبه 18 شهریور 1399  

 دانشکده‌های مهندسی و علوم انسانی

نام مقاله: لزوم توجه دانشکده‌های مهندسی به علوم انسانی/ پدیدآورنده: مهدی گلشنی ... ادامه»

ارسال کننده:  
امیریاشار فیلا
  دوشنبه 17 شهریور 1399  

 مدل جسم صلب ـ فنر با فرضیات سینماتیکی

عنوان مقاله: مدل جسم صلب ـ فنر با فرضیات سینماتیکی مبتنی بر روش اجزای محدود برای تحلیل ارتجاعی محیط‌های پیوسته / نویسندگان: شریف شاه‌بیک، محمد صفرنژاد زنده‌جان ... ادامه»

ارسال کننده:  
میثم تقی‌زاده
  دوشنبه 17 شهریور 1399  

 آغازی بر فهم مزارع مسکون تاریخی در یزد

عنوان مقاله: آغازی بر فهم مزارع مسکون تاریخی در یزد / نویسندگان: اصغر محمدمرادی، احمد صالحی‌کاخکی، حسین راعی ... ادامه»

ارسال کننده:  
فرزانه جهانمردی
  دوشنبه 17 شهریور 1399  

 طراحی بهینه‌ی پوشش تونل با بتن الیافی پلیمری

عنوان مقاله: طراحی بهینه‌ی پوشش تونل با بتن الیافی پلیمری بر مبنای ظرفیت جذب انرژی / نویسنده: محمد صافی ... ادامه»

ارسال کننده:  
سهراب شیروانی‌فر
  یکشنبه 16 شهریور 1399  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10