مقالات   
 

 پارامترهای اجرایی TBM و نرخ نفوذ آن

عنوان مقاله: بررسی تأثیر پارامترهای اجرایی ماشین TBM بر نرخ نفوذ آن، با استفاده از روش شبکه‌های عصبی مصنوعی؛ مطالعه‌ی موردی: تونل بلند زاگرس/ نویسندگان : مصلح افتخاری، علیرضا باغبانان، راحب باقرپور ... ادامه»

ارسال کننده:  
سهراب شیروانی‌فر
  چهارشنبه 24 اسفند 1401  

 نقش منظر شهر در تأمین امنیت شهروندان

نام مقاله: ارزیابی نقش منظر شهر در تأمین امنیت شهروندان؛ نمونه‌ی موردی: شهر قزوین / پدیدآورندگان: الهه شعبان‌جولا، مهدی نظریه ... ادامه»

ارسال کننده:  
گروه رسانه‌ای دیرین
  چهارشنبه 24 اسفند 1401  

 سازوکار تأثیر سازمان یادگیرنده بر کارکرد

عنوان مقاله: ارائه‌ی مدلی برای بررسی مکانیزم تأثیر سازمان یادگیرنده بر عملکرد / نویسندگان: اسدالله نجفی، محمدعلی عبادی ... ادامه»

ارسال کننده:  
احسان درفشی
  چهارشنبه 24 اسفند 1401  

 بررسی آزمایشگاهی پرش هیدرولیکی

عنوان مقاله: بررسی آزمایشگاهی پرش هیدرولیکی در حوضچه‌ی آرامش با آستانه ‌یپلکانی/ نویسندگان: افشار مینایی گیگلو ، مسعود قدسیان، مجتبی مهرآیین ... ادامه»

ارسال کننده:  
میثم تقی‌زاده
  سه شنبه 23 اسفند 1401  

 نقشه‌های کاربری دقیق‌تر با الگوریتم‌های فازی

نام مقاله: ارزیابی بهره‌گیری از الگوریتم‌های فازی در افزایش دقت نقشه‌های کاربری اراضی استخراج‌شده با روش‌های پردازش شیءگرا / پدیدآورندگان: بختیار فیضی‌زاده، مجتبی پیرنظر، آرش زند کریمی، حسن عابدی قشلاقی ... ادامه»

ارسال کننده:  
امیر یاشار فیلا
  سه شنبه 23 اسفند 1401  

 بررسی خطرهای شکست سد طرق

نام مقاله: بررسی خطرهای ناشی از شکست سد طرق / پدیدآورندگان: محمود حسینی، محمدرضا جعفرزاده، مریم ابارشی ... ادامه»

ارسال کننده:  
سهراب شیروانی‌فر
  سه شنبه 23 اسفند 1401  

 شاخص‌های مکان‌یابی شهرک‌‌های صنعتی

عنوان مقاله: تحلیلی بر معیارها و شاخص‌های مکان‌یابی شهرک‌‌های صنعتی با تأکید بر اصول برنامه‌ریزی فضایی و آمایش سرزمین در ایران / نویسندگان: محمدرضا رضایی، امیررضا خاوریان گرمسیر ... ادامه»

ارسال کننده:  
آیدا شیرانی
  دوشنبه 22 اسفند 1401  

 تغییرات تنش کولمب در زمین‌لرزه‌های ریگان

نام مقاله: تغییرات تنش کولمب حاصل از زمین‌لرزه‌های ریگان و توزیع پس‌لرزه‌ها / پدیدآورندگان: بهنام ملکی آسایش، حسین حمزه‌لو ... ادامه»

ارسال کننده:  
گروه رسانه‌ای دیرین
  دوشنبه 22 اسفند 1401  

 طراحی باس‌داکت در ساختمان‌های بلند

عنوان مقاله: جزییات طراحی باس‌داکت در طراحی تأسیسات الکتریکی ساختمان‌های بلندمرتبه / نویسندگان: محمدمهدی منصوری، طاهره خبیری ... ادامه»

ارسال کننده:  
احسان درفشی
  دوشنبه 22 اسفند 1401  

 مؤلفه‌ی قائم زمین‌لرزه و ضریب اصطکاک در پی لغزشی

عنوان مقاله: اثر مؤلفه‌ی قائم زلزله بر تغییرات ضریب اصطکاک در پی لغزشی / نویسندگان: مجید محمدی و علی درویش‌زاده ... ادامه»

ارسال کننده:  
فرزانه جهانمردی
  یکشنبه 21 اسفند 1401  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10