مقالات   
 

 میرایی و جهت‌یافتگی در اندازه‌گیری‌های میکروترمور

عنوان مقاله: اثرات میرایی و جهت‌یافتگی در اندازه‌گیری‌های میکروترمور؛ مطالعه‌ی موردی، شهر بجنورد / نویسندگان: محمد خندان بکاولی، حسین سجادی ... ادامه»

ارسال کننده:  
احسان درفشی
  دوشنبه 23 فروردین 1400  

 متغیرهای مؤثر بر اجتماع‌پذیری در حوزه‌ی مسکن

عنوان مقاله: شناسایی متغیرهای مؤثر بر اجتماع‌پذیری در حوزه‌ی مسکن / نویسندگان: حسین باقری، سعید نوروزیان ملکی، باقر حسینی ... ادامه»

ارسال کننده:  
فرزانه جهانمردی
  دوشنبه 23 فروردین 1400  

 بررسی رفتار خاک مسلح با ژئوتکستایل

عنوان مقاله: بررسی رفتار خاک مسلح با ژئوتکستایل با استفاده از آزمایش‌های نسبت باربری کالیفرنیا (CBR) و سه‌محوری / نویسندگان: آیدا مهرپژوه، ناصر مقدس تفرشی ... ادامه»

ارسال کننده:  
احسان درفشی
  یکشنبه 22 فروردین 1400  

 تاثیر رفتار هیسترسیس هیدرولیکی بر ظرفیت باربری کالیفرنیا

عنوان مقاله: مطالعه‌ی آزمایشگاهی تأثیر رفتار هیسترسیس هیدرولیکی بر ظرفیت باربری کالیفرنیای یک مخلوط ماسه رسی تراکم‌پذیر غیراشباع / نویسندکان: مقداد نگهبان، علی میرزایی ... ادامه»

ارسال کننده:  
میثم تقی‌زاده
  یکشنبه 22 فروردین 1400  

 نئوتکتونیک دامنه‌ی البـرز و مخروط‌افکنه‌ها

نام مقاله: نئوتکتونیک دامنه‌ی جنوبی البـرز با تأکید بر مخروط‌افکنه‌ها / پدیدآورنده: بهرام آزادبخت ... ادامه»

ارسال کننده:  
گروه رسانه‌ای دیرین
  یکشنبه 22 فروردین 1400  

 «صنعت مقاوم‌سازی و بهسازی» ـ ۳۲

فصل‌نامه‌ی «صنعت مقاوم‌سازی و بهسازی»، شماره‌ی ۳۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۴ ... ادامه»

ارسال کننده:  
امیریاشار فیلا
  شنبه 21 فروردین 1400  

 طراحی بهینه‌ی پوشش تونل با بتن الیافی پلیمری

عنوان مقاله: طراحی بهینه‌ی پوشش تونل با بتن الیافی پلیمری بر مبنای ظرفیت جذب انرژی / نویسنده: محمد صافی ... ادامه»

ارسال کننده:  
سهراب شیروانی‌فر
  چهارشنبه 18 فروردین 1400  

 توسعه‌ی کالبدی پایدار برای محیط‌های روستایی

عنوان مقاله: توسعه‌ی کالبدی مناسب زمین و محیط‌های روستایی ایران با تأکید بر تولید پایدار غذا / نویسندگان: مجید یوسف نیاپاشا، ماریا برزگر ... ادامه»

ارسال کننده:  
فرزانه جهانمردی
  چهارشنبه 18 فروردین 1400  

 بررسی امواج رایلی حاصل از امواج حجمی

عنوان مقاله: بررسی امواج رایلی حاصل‌شده از امواج حجمی منتشرشده در محیط متخلخل غیراشباع و معادلات حاکم بر این امواج / نوبسندگان: مجید رضایی‌صفت، ایمان عشایری، مهنوش بیگلری ... ادامه»

ارسال کننده:  
احسان درفشی
  چهارشنبه 18 فروردین 1400  

 تعیین شاخص آسیب‌پذیری ساختمان‌های اسکلت‌فولادی

عنوان مقاله: انتخاب بهترین شاخص آسیب‌پذیری RISK-UE با استفاده از میکروترمورها برای ساختمان‌های اسکلت‌فولادی در شهر کرمانشاه / نویسندگان: سحر صادقی، مهنوش بیگلری، ایمان عشایری ... ادامه»

ارسال کننده:  
احسان درفشی
  سه شنبه 17 فروردین 1400  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10