مقالات   
 

 میدان تنش مغارهای ذخیره‌سازی گاز

عنوان مقاله: تعیین میدان تنش در اطراف مغارهای ذخیره‌سازی گاز با به‌کارگیری توابع پتانسیل مختلط / نویسندگان: علیرضا کارگر، رضا رحمان‌نژاد، محمدعلی حاج‌عباسی ...

ارسال کننده: سهراب شیروانی‌فر
تاریخ ارسال: سه شنبه 31 تیر 1399
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: تعیین میدان تنش در اطراف مغارهای ذخیره‌سازی گاز با به‌کارگیری توابع پتانسیل مختلط
نویسندگان: علیرضا کارگر، رضا رحمان‌نژاد، محمدعلی حاج‌عباسی
انتشاریافته در: نشریه‌ی «مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی»، دوره‌ی ۳، شماره‌ی ۲، زمستان ۱۳۹۳.

چکیده :
در این مقاله راه حلی تحلیلی برای تعیین میدان تنش در اطراف مغارهای گازی، تحت فشار داخلی ثابت، ارائه می شود. توده سنگ بصورت الاستیک و ایزوتروپ در نظر گرفته شده است. بعلت پیچیدگی در حل مساله برای شکل غیردایروی مغار، توابع پتانسل مختلط موسخلیشویلی همراه با نگاشت همدیس مورد استفاده قرار گرفته اند. در نهایت جوابهای تحلیلی با مقادیر بدست آمده از نرم افزار اجزاء محدود Phase 2 برای دو حالت مدل وزن دار و بدون وزن مقایسه شده اند که همگرایی خوبی را بین جوابها نشان می دهد. تنها در نقاطی از دیواره که انحناء و درنتیجه تمرکز تنش بیشتر است اختلاف میان جوابها افزایش می یابد. از این روش می توان بعنوان روشی با فرایند حل سریع و دقتی بمراتب بیشتر از روشهای عددی در تحلیل تنش اطراف حفریات غیردایروی و یا در مسائل آنالیز برگشتی بمنظور بدست آوردن پارامترهای توده سنگ استفاده نمود.

کلیدواژگان :
مغار، الاستیسیته‌ی خطی، توابع پتانسیل مختلط، نگاشت همدیس.

 
 نظرات