مقالات   
 

 قاب خمشی ویژه‌ی فولادی در آزمون زمین‌لرزه

عنوان مقاله: مقایسه‌ی ضرایب عملکرد لرزه‌ای مورد نیاز در سیستم قاب خمشی ویژه‌ی فولادی، تحت تاثیر زلزله‌های حوزه‌ی دور با حوزه‌ی نزدیک / نویسندگان: کاوه موسوی درزیکلایی، تورج تقی‌خانی ...

ارسال کننده: میثم تقی‌زاده
تاریخ ارسال: شنبه 11 اسفند 1397
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: مقایسه‌ی ضرایب عملکرد لرزه‌ای مورد نیاز در سیستم قاب خمشی ویژه‌ی فولادی، تحت تاثیر زلزله‌های حوزه‌ی دور با حوزه‌ی نزدیک
نویسندگان: کاوه موسوی درزیکلایی، تورج تقی‌خانی
انتشاریافته در: نشریه‌ی «مهندسی عمران امیر کبیر»، دوره‌ی ۵۰، شماره‌ی ۱، فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۷.

چکیده :
تفاوت رفتار سیستمهای مختلف سازه ای تحت زمین لرزه های ثبت شده در حوزه نزدیک، بررسی و بازنگری ضرایب طراحی لرزه ای این سیستمها را اجتناب ناپذیر نموده است. این مطالعه به ارزیابی «ضرایب عملکرد لرزه‌ای» قاب خمشی ویژه فولادی تحت زلزله های حوزه نزدیک می پردازد. در این راستا «مدل‌های نمونه‌ای» سه دهانه شامل سازه های ۱،۲،۳،۵،۸ و ۱۵طبقه با دهانه‌های ۴ و ۸متر برای منطقه‌ای با لرزه‌خیزی خیلی‌ زیاد طراحی و مدل می گردند. ابتدا با انجام آنالیزهای استاتیکی افزایشی ضرایب «اضافه مقاومت» و «شکل‌پذیری مبتنی بر پریود» تعیین شده و سپس با انجام آنالیزهای دینامیکی غیرخطی افزایشی تحت تاثیر زلزله‌ های حوزه دور، حوزه نزدیک بدون پالس و حوزه نزدیک باپالس، وضعیت عملکردی مدل‌ها مشخص و صحت ضریب رفتار ارزیابی می گردد.
نتایج نشان می‌دهند که به جز سازه‌های ۱۵طبقه، «ضریب رفتار» و «ضریب اضافه مقاومت» سیستم، تحت تاثیر زلزله‌های حوزه دور مناسب می باشند ولی بهره‌گیری از همین ضرایب برای سازه‌های کوتاه‌پریود تحت زلزله‌های حوزه نزدیک باپالس‌ مناسب نبوده و برای نیل به اهداف عملکرد لرزه ای، بازنگری آن ضروری می باشد.

کلیدواژه‌ها :
ضرایب عملکرد لرزه ای؛ زلزله حوزه نزدیک؛ قاب خمشی ویژه فولادی؛ آنالیز دینامیکی افزایشی؛ آنالیز استاتیکی افزایشی.

 
 نظرات