مقالات   
 

 پیوستگی توده و فضا در پهنه‌های شهری

نام مقاله: تحلیلی بر ابعاد پیوستگی توده و فضا در عرصه‌های همگانی شهری / پدیدآورندگان : منصور یگانه، محمدرضا بمانیان ... ادامه»

ارسال کننده:  
گروه رسانه‌ای دیرین
  دوشنبه 26 مهر 1400  

 پیش‌بینی استوکستیکی احتمالات وقوع خشکسالی

عنوان مقاله: پیش‌بینی استوکستیکی احتمالات وقوع خشکسالی / نویسندگان: مجید منتصری، بابک امیرعطایی ... ادامه»

ارسال کننده:  
فرزانه جهانمردی
  دوشنبه 26 مهر 1400  

 بررسی دیوارهای برشی فولادی با ورق نازک

عنوان مقاله: بررسی برش و نسبت جابه‌جایی دیوارهای برشی فولادی با ورق نازک دارای اتصال مفصلی تحت نگاشت‌های دور و نزدیک گسل / نویسندگان: مجید قلهکی، محسن گرامی، علی مهدی‌پور ... ادامه»

ارسال کننده:  
فرزاد وفادار
  پنجشنبه 22 مهر 1400  

 عوامل مؤثر در تحولات و هویت مسکن روستایی

عنوان مقاله: تحلیل عوامل مؤثر در تحولات الگوی مسکن روستایی، با تأکید بر هویت (مطالعه موردی: دهستان اقبال شرقی، شهرستان قزوین) / نویسندگان: مهدی چراغی، بهروز محمدی یگانه، سکینه درویش‌وند ... ادامه»

ارسال کننده:  
فرزانه جهانمردی
  پنجشنبه 22 مهر 1400  

 پیشگیری از تأخیرات پروژه‌ها با تصمیم‌گیری پویا

عنوان مقاله: مدلی برای پیشگیری از تأخیرات پروژه‌ها با رویکرد تصمیم‌گیری پویا / نویسندگان: ابوالفضل مومنی، امیرسامان خیرخواه ... ادامه»

ارسال کننده:  
احسان درفشی
  پنجشنبه 22 مهر 1400  

 تدارک هدف‌ها و دستاورد‌های آموزش مهندسی

نام مقاله: تدارک هدف‌ها و دستاورد‌های آموزش مهندسی / پدیدآورنده: حسین معماریان ... ادامه»

ارسال کننده:  
امیریاشار فیلا
  چهارشنبه 21 مهر 1400  

 منحنی‌های برهم‌کنش دیوارهای برشی کامپوزیتی

نام مقاله: ارائه‌ی مدل جدید ریاضی منحنی‌های برهم‌کنش برای دیوارهای برشی کامپوزیتی / پدیدآورندگان: امیرهوشنگ اخویسی، کامبیز دانشور، مرتضی عمویی ... ادامه»

ارسال کننده:  
گروه رسانه‌ای دیرین
  چهارشنبه 21 مهر 1400  

 شاخص‌‌های فضایی ـ کالبدی شهر دوستدار سالمند

عنوان مقاله: ارزیابی شاخص‌‌های فضایی ـ کالبدی شهر مشهد در راستای تبدیل‌شدن به شهر دوستدار سالمند / نویسندگان: هادی زرقانی، امید علی خوارزمی، لیلا جوهری ... ادامه»

ارسال کننده:  
آیدا شیرانی
  چهارشنبه 21 مهر 1400  

 تحلیل اعتمادپذیری سازه‌های پیوسته

عنوان مقاله: بررسی تأثیر بهینه‌سازی توپولوژی بر اساس قابلیت اعتماد در سازه‌های پیوسته / نویسندگان: میثم جوهری، بهروز احمدی ندوشن ... ادامه»

ارسال کننده:  
احسان درفشی
  سه شنبه 20 مهر 1400  

 هنر آهک‌بری در گرمابه‌ی وکیل شیراز

عنوان مقاله: هنر آهک‌بری در گرمابه‌ی وکیل شیراز / نوبسندگان: ابوالقاسم دادور، زهرا محسنی، علی‌اصغر میرفتاح ... ادامه»

ارسال کننده:  
میثم تقی‌زاده
  سه شنبه 20 مهر 1400  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10