مقالات   
 

 تحلیل پایداری تونل انتقال آب امیرکبیر

عنوان مقاله: تحلیل پایداری تونل انتقال آب امیرکبیر در حالت کرنش نرم‌شونده بر اساس روش خودتشابهی و استفاده از منحنی همگرایی ـ همجواری / نویسندگان: علیرضا احمدی، کوروش شهریار، احمد اسدی ...

ارسال کننده: سهراب شیروانی‌فر
تاریخ ارسال: یکشنبه 25 خرداد 1399
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: تحلیل پایداری تونل انتقال آب امیرکبیر در حالت کرنش نرم‌شونده بر اساس روش خودتشابهی و استفاده از منحنی همگرایی ـ همجواری
نویسندگان: علیرضا احمدی، کوروش شهریار، احمد اسدی
انتشاریافته در: نشریه‌ی «مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی»، دوره‌ی ۲، شماره‌ی ۱، تابستان و پاییز ۱۳۹۲.

چکیده :
تونل انتقال آب امیرکبیر با قطر ۷/۴ متر برای انتقال آب از سد امیرکبیر به تصفیه‌خانه‌ی شماره‌ی شش تهران طراحی شده و در حال احداث است. در طی فرآیند احداث زیرسطحی، تعیین فشار وارده بر سامانه‌ی نگهداری برای طراحی ایمن تونل اصلی، مسئله‌ای مهم و تاثیرگذار است. برای محاسبه‌ی این فشار و ترسیم منحنی همگرایی زمین، شناخت رفتار پس از شکست توده‌سنگ اهمیت بسیاری دارد. توده‌سنگ‌ در برگیرنده‌ی تونل امیرکبیر از مدل رفتاری کرنش نرم‌شونده تبعیت می‌کند. بر خلاف مدل‌های رفتاری کشسان-شکننده و مومسان کامل، در حالت کرنش نرم‌شونده نمی‌توان از گزاره‌های فرم‌بسته برای محاسبه‌ی همگرایی استفاده نمود؛ بنابراین در این مقاله برای محاسبه‌ی همگرایی در حالت کرنش نرم‌شونده از روابط خودتشابهی و برای اعتبارسنجی نتایج نیز از روش‌ عددی اجزای محدود استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها :
تونل امیرکبیر، کرنش نرم‌شونده، همگرایی ـ همجواری، سامانه‌ی نگه‌داری، روش اجزای محدود.

 
 نظرات