مقالات   
 

 تحلیل فضایی رشد هوشمند شهری

نام مقاله: تحلیل فضایی شاخص‌های رشد هوشمند شهری (مطالعه‌ی موردی: مناطق شهر اصفهان) / پدیدآورندگان: اصغر ضرابی، حمید صابری، جمال محمدی، حمیدرضا وارثی ...

ارسال کننده: امیریاشار فیلا
تاریخ ارسال: شنبه 20 دی 1399
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود.

نام مقاله: تحلیل فضایی شاخص‌های رشد هوشمند شهری (مطالعه‌ی موردی: مناطق شهر اصفهان)
پدیدآورندگان: اصغر ضرابی ، حمید صابری ، جمال محمدی ، حمیدرضا وارثی
انتشاریافته در: نشریه‌ی «پژوهش‌های جغرافیای انسانی» (شماره‌ی ۷۷، پاییز ۱۳۹۰)
شمار صفحه‌ها: ۱۷
فرمت: PDF
اندازه‌ی فایل: ۲۲۵ کیلوبایت

چکیده :
هدف این مقاله بررسی و تحلیل فضایی شاخص‌های رشد هوشمند شهری و عوامل مؤثر بر آن از راه ۷۵ شاخص گوناگون (اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و کاربری اراضی، زیست‌محیطی و دسترسی و ارتباطات) است. روش پژوهش تحلیلی و همبستگی است. برای تجزیه وتحلیل داده‌ها از مدل‌های کمّی برنامه‌ریزی، همچون تصمیم‌گیری‌های چندمعیاره‌ی تاپسیس، آنتروپی، ضریب پراکندگی، تحلیل خوشه‌ای و تحلیل رگرسیون بهره‌گیری شده است. بر پایه‌ی بررسی‌های انجام‌گرفته از میان چهارده منطقه‌ی شهرداری اصفهان، منطقه‌ی هشت در شاخص اجتماعی اقتصادی، منطقه‌ی پنج در شاخص کالبدی و کاربری اراضی، منطقه‌ی دو در شاخص زیست‌محیطی و منطقه‌ی سه در شاخص دست‌رسی و ارتباطات، رتبه‌ی نخست را به خود اختصاص داده‌اند. در شاخص تلفیقی رشد هوشمند شهری، منطقه‌ی پنج شهرداری به‌ترین حالت و منطقه‌ی چهارده بدترین وضعیّت را داشته است. استفاده از ضریب پراکندگی نشان می‌دهد در میان شاخص‌های گوناگون، بیش‌ترین میزان نابرابری در شاخص‌های کاربری اراضی و کالبدی و کم‌ترین میزان نابرابری در شاخص‌های اجتماعی ـ اقتصادی بوده است. برابر آزمون آماری انجام‌گرفته، میان شاخص‌های کالبدی و کاربری اراضی با شاخص‌های تلفیقی رشد هوشمند، همبستگی معنادار وجود دارد. نتایج حاصل از تحلیل «رگرسیون توأم» نشان می‌دهد از میان شاخص‌های چهارگانه، شاخص‌های کاربری اراضی و دسترسی و ارتباطات بیش‌ترین سطح معناداری در تبیین و پیش‌بینی رشد هوشمند شهری را دارند.

کلیدواژه‌ها :
رتبه‌بندی، مناطق شهری، تاپسیس، شهر اصفهان، رشد هوشمند.

 
 نظرات