مقالات   
 

 تحلیل فضایی رشد هوشمند شهری

نام مقاله : تحلیل فضایی شاخص‌های رشد هوشمند شهری (مطالعه‌ی موردی: مناطق شهر اصفهان)/ پدیدآورندگان : اصغر ضرابی ، حمید صابری ، جمال محمدی ، حمیدرضا وارثی...

ارسال کننده: امیریاشار فیلا
تاریخ ارسال: دوشنبه 31 تیر 1398
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)

نام مقاله : تحلیل فضایی شاخص‌های رشد هوشمند شهری (مطالعه‌ی موردی: مناطق شهر اصفهان)
پدیدآورندگان : اصغر ضرابی ، حمید صابری ، جمال محمدی ، حمیدرضا وارثی
انتشاریافته در : نشریه‌ی «پژوهش‌های جغرافیای انسانی» (شماره‌ی ۷۷، پاییز ۱۳۹۰)
شمار صفحه‌ها : ۱۷
فرمت : PDF
اندازه‌ی فایل : ۲۲۵ کیلوبایت

چکیده :
هدف این مقاله بررسی و تحلیل فضایی شاخص‌های رشد هوشمند شهری و عوامل مؤثر بر آن از راه ۷۵ شاخص گوناگون (اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و کاربری اراضی، زیست‌محیطی و دسترسی و ارتباطات) است. روش پژوهش تحلیلی و همبستگی است. برای تجزیه وتحلیل داده‌ها از مدل‌های کمّی برنامه‌ریزی، همچون تصمیم‌گیری‌های چندمعیاره‌ی تاپسیس، آنتروپی، ضریب پراکندگی، تحلیل خوشه‌ای و تحلیل رگرسیون بهره‌گیری شده است. بر پایه‌ی بررسی‌های انجام‌گرفته از میان چهارده منطقه‌ی شهرداری اصفهان، منطقه‌ی هشت در شاخص اجتماعی اقتصادی، منطقه‌ی پنج در شاخص کالبدی و کاربری اراضی، منطقه‌ی دو در شاخص زیست‌محیطی و منطقه‌ی سه در شاخص دست‌رسی و ارتباطات، رتبه‌ی نخست را به خود اختصاص داده‌اند. در شاخص تلفیقی رشد هوشمند شهری، منطقه‌ی پنج شهرداری به‌ترین حالت و منطقه‌ی چهارده بدترین وضعیّت را داشته است. استفاده از ضریب پراکندگی نشان می‌دهد در میان شاخص‌های گوناگون، بیش‌ترین میزان نابرابری در شاخص‌های کاربری اراضی و کالبدی و کم‌ترین میزان نابرابری در شاخص‌های اجتماعی ـ اقتصادی بوده است. برابر آزمون آماری انجام‌گرفته، میان شاخص‌های کالبدی و کاربری اراضی با شاخص‌های تلفیقی رشد هوشمند، همبستگی معنادار وجود دارد. نتایج حاصل از تحلیل «رگرسیون توأم» نشان می‌دهد از میان شاخص‌های چهارگانه، شاخص‌های کاربری اراضی و دسترسی و ارتباطات بیش‌ترین سطح معناداری در تبیین و پیش‌بینی رشد هوشمند شهری را دارند.

کلیدواژه‌ها :
رتبه‌بندی، مناطق شهری، تاپسیس، شهر اصفهان، رشد هوشمند.

 
 نظرات