مقالات   
 

 دیوار حائل خاک مسلح با تسلیح‌کننده‌های مورب

عنوان مقاله: ارزیابی عملکرد دیوار حائل خاک مسلح با تسلیح‌کننده‌های مورب، رویه‌ی شیب‌دار و مهار تسلیح‌کننده‌ها / نویسندگان: محمدجواد شعبانی رمنتی، محمدعلی روشن‌ضمیر، عباس اسلامی حقیقت ...

ارسال کننده: میثم تقی‌زاده
تاریخ ارسال: یکشنبه 27 خرداد 1397
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: ارزیابی عملکرد دیوار حائل خاک مسلح با تسلیح‌کننده‌های مورب، رویه‌ی شیب‌دار و مهار تسلیح‌کننده‌ها
نویسندگان: محمدجواد شعبانی رمنتی، محمدعلی روشن‌ضمیر، عباس اسلامی حقیقت
انتشاریافته در: نشریه‌ی «فنی ـ مهندسی مدرس»، فروردین ۱۳۹۵، دوره‌ی ۱۶، شماره ۱.

چکیده :
با توجه به مزایای دیوارهای حائل خاک مسلح به ژئوسینثتیک، استفاده از این دیوارها در طرح های عمرانی طی سه دهه گذشته افزایش قابل توجهی یافته است. برای طراحی بهینه این دیوارها لازم است عملکرد آن ها در هندسه و شرایط تسلیح مختلف مورد مطالعه و ارزیابی قرار گیرد. در این پژوهش تاثیر شیبداری رویه دیوار، تسلیح مورب و مهار شده بر عملکرد دیوار به صورت تجربی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. در این راستا در مجموع ۱۴ مدل دیوار در مقیاس آزمایشگاهی ساخته شده و عملکرد آن ها تحت بارگذاری استاتیکی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی های تجربی نشان داد که با شیب دار کردن رویه به سمت خاکریز، تغییرشکل رویه کاهش می یابد. به علاوه استفاده از لایه های تسلیح مورب، باعث کاهش بیشتر تغییرشکل افقی می شود. بر مبنای نتایج به دست آمده مشخص شد که اجرای دیوار با رویه ۸۰ درجه نسبت به افق و متمایل به سمت خاکریز و تسلیح با کجی ۱۰ درجه نسبت به افق باعث بهبود قابل توجهی در عملکرد دیوار می گردد به شکلی که حداکثر تغییرشکل افقی رویه دیوار تحت شرایط با مجاز تا ۲۰% کاهش می یابد. به علاوه معلوم شد که مهار نمودن انتهای تسلیح در خاکریز تاثیری مفید ولی محدود بر عملکرد دیوار دارد.

کلیدواژه‌ها :
خاک مسلح، تسلیح‌کننده‌های مورب، رویه‌ی شیب‌دار، مهار تسلیح‌کننده‌ها.

 
 نظرات