مقالات   
 

 تأثیر اندرکنش تونل ـ سازه‌ی سطحی بر نشست سطح زمین

عنوان مقاله: بررسی عددی تأثیر اندرکنش تونل ـ سازه‌ی سطحی بر نشست سطح زمین / نویسندگان: صبا قره‌داش، میلاد برزگر ...

ارسال کننده: سهراب شیروانی‌فر
تاریخ ارسال: چهارشنبه 6 آذر 1398
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: بررسی عددی تأثیر اندرکنش تونل ـ سازه‌ی سطحی بر نشست سطح زمین
نویسندگان: صبا قره‌داش، میلاد برزگر
انتشاریافته در: نشریه‌ی علمی ـ پژوهشی «مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی»، دوره‌ی ۳، شماره‌ی ۱، تابستان و پاییز ۱۳۹۳.

چکیده :
در احداث زیرساختارهای زیرزمینی شهری، عبور تونل‌ها از زیر سازه‌های سطحی امری اجتناب ناپذیر است؛ بنابراین پیش‌بینی و کنترل تغییر مکان‌های حاصل از حفاری، به ویژه نشست سطحی زمین، همواره باید پیش از حفاری مورد توجه قرار گیرد و در حین حفاری نیز بررسی شود. در این پژوهش یکی از ساختمان‌های مستعد تغییر مکان‌های بحرانی در مسیر عبور تونل خط 2 متروی مشهد به عنوان مطالعه‌ی موردی انتخاب و با روش عددی مدلسازی و تحلیل شده است. همچنین اثر تغییرات پارامترهای هندسی ساختمان بر نشست سطحی مطالعه شده است. پژوهش انجام گرفته، نشان داده است اثر تغییر عمق بیش‌تر از تغییرات فاصله‌ی جانبی بین تونل و سازه‌های سطحی بر نشست موثر است. همچنین ضمن بررسی نمودارهای تغییرات فاصله‌ی جانبی بین تونل و ساختمان مهم‌ترین نکته این است که افزایش فاصله‌ی جانبی، ابتدا افزایش نشست سطح زمین و سپس تاج تونل را به دنبال داشته و مکانیسم تغییر شکل تونل و تغییرات تنش قائم، با فاصله گرفتن از ساختمان، بر روند تغییرات موثر است. همچنین اثر لحاظ کردن این عوامل بر تغییر شکل‌ نقاط متفاوت ساختمان و مقایسه‌ی آن با نتایج تحلیل‌های زمین بکر نیز ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها :
نشست سطحی، حفاری مکانیزه، تحلیل پارامتریک، هندسه‌ی ساختمان، خط دوی متروی مشهد، روش اختلاف محدود.

 
 نظرات