اخبار   
 

 حذف ارجاعِ نظارت از دید مهندسان حقیقی و حقوقی

درحالی‌که سیستم ارجاع نظارت و حذف یا تداوم آن به یکی از چالش‌های جامعه‌ی مهندسی تبدیل شده است، گزارش‌های میدانی از شماری از مهندسانِ عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، حاکی از آن است که تقریباَ همه‌ی اعضای حقیقیِ جامعه‌ی مهندسی با حذف ارجاع نظارت مخالف هستند؛ و این در حالی است که در برابر، اکثر قریب به اتفاق اعضای حقوقیِ جامعه‌ی مهندسی روی این امر اتفاق نظر دارند که ارجاع نظارت باید لغو و انتخاب مهندس ناظر اختیاری شود ...

حذف ارجاعِ نظارت از دید مهندسان حقیقی و حقوقی
■ مهندسانِ حقیقی : حذف ارجاعِ نظارت، ظلم به مهندسان است
■ مهندسانِ حقوقی : ‌حذف ارجاع نظارت، کمک بزرگی به مهندسان است


درحالی‌که سیستم ارجاع نظارت و حذف یا تداوم آن به یکی از چالش‌های جامعه‌ی مهندسی تبدیل شده است، گزارش‌های میدانی از شماری از مهندسانِ عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، حاکی از آن است که تقریباَ همه‌ی اعضای حقیقیِ جامعه‌ی مهندسی با حذف ارجاع نظارت مخالف هستند؛ و این در حالی است که در برابر، اکثر قریب به اتفاق اعضای حقوقیِ جامعه‌ی مهندسی روی این امر اتفاق نظر دارند که ارجاع نظارت باید لغو و انتخاب مهندس ناظر اختیاری شود.

به گزارش خبرنگار «صما» یکی ازاعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران که خود را از اعضای حقیقی عضو سازمان معرفی می کند در گفت وگو با خبرنگار صما می‌گوید: حذف ارجاع نظارت کار به هیچ وجه اقدام مطلوبی نیست و در نهایت به ضرر جامعه مهندسی و نیز مردم تمام خواهد شد.اصولا با اختیاری شدن انتخاب مهندسان ناظر، مالکان ملاک انتخاب‌شان برای مهندس ناظر را ارزانی نرخ خدمات مهندسی قرار می دهند.

این مهندس بر این باور است که در شرایط رکود ساخت و ساز بسیاری از مهندسان برای حل مشکلات معیشتی خود حاضرمی شوند که به نرخ های پیشنهادی مالکان تن دهند و با توجه به ناچیز بودن تعرفه ای که مالکان به مهندسان می پردازند بنابراین حضور و سرکشی از پروژه ها برای مهندسان به صرفه نیست و خروجی این مساله در نهایت سبب کاهش افت کیفیت ساختمان‌ها و نیز به خطر افتادن منافع مردم می‌شود.

این عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان با یادآوری این موضوع که در شرایط رکود ساخت وساز و نیز کاهش حجم ارجاع کار به جامعه مهندسی- انتخابی شدن مهندس ناظر سبب می شود تا بسیاری از مهندسان پایین تر از نرخ مصوب کارها را بپذیرند تاکید می کند: ‌این در حالی است که طی این سال‌ها با اجرایی شدن سامانه ارجاع نظارت کار- مهندسان زیر بلیت مالکان نبوند و بنابراین از حجم صوری کاری خدمات مهندسی به شدت کاسته شد.

یکی دیگر از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان که خود را مدیرعامل یک شرکت حقوقی مهندسی معرفی می‌کند در گفت وگو با خبرنگار «صما» با بیان اینکه ارجاع نظارت کار برای شرکت‌هایی حقوقی به شدت نامطلوب بوده است گفت: با توجه به اینکه اصولا تداوم فعالیتهای شرکتهای حقوقی در گرو.صرف هزینه های زیادی است- بنابراین آنها باید با اخذ کارهای مختلف قادر شوند که هزینه های خود را سرشکن کنند.این در حالی است که اجرایی شدن سامانه ارجاع نظارت کار و بوجود آمدن یکسری شرایط رانتی باعث شده است که این شرکتها در طی یکسال حجم کارهای بسیار کمی به آنها ارجاع شود به طوری که قادرنیستند بین هزینه ها و درآمد خود تعادلی برقرار کنند.

یکی از دیگر اعضای حقوقی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهرن ضمن تایید اظهارات همکارش می گوید: بنده اخیرا از حدود ۴۰ نفر ازهمکارانم که همگی دارای شرکتهای حقوقی هستند درباره حذف ارجاع نظارت کار و اختیاری شدن انتخاب مهندس ناظر نظرسنجی کرده ام و نکته جالب این که تمامی این افراد از حذف ارجاع نظارت کار استقبال می کنند.

به گفته این عضو سازمان نظام مهندسی تهران اساسا تمامی شرکت‌های حقوقی با حذف ارجاع نظارت کار موافق و درمقابل تمامی اعضای حقیقی نظام مهندسی با حذف ارجاع نظار کار مخالف هستند.

با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود.

یکی از اعضای حقوقی جامعه مهندسی در گفت و گو. با خبرنگار «صما» تاکید می‌کند: اکثرکسانی که با حذف ارجاع نظارت کار مخالف هستند اعضای حقیقی سازمان نظام مهندسی ساختمان هستند که در اداره های دولتی شاغل هستند این عده همزمان با اشتغال به کار خود در اداره های دولتی با دریافت کار از طریق سامانه ارجاع نظارت برای خود منبع درآمد دومی را ایجاد می‌کنند بدون اینکه در قبال آن تعهدی داشته باشند.

در همین حال، یکی دیگر از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران که خود را از اعضای حقیقی نظام مهندسی تهران معرفی می کند در گفت وگو با خبرنگار صما ضمن بیان این مطلب که حذف ارجاع نظارت کار سبب میشود که کیفیت ساخت وسازها تنزل پیدا کند و مهندس ناظر حقوق بگیر مالک شود تصریح می کند: به نظر من حذف ارجاع نظارت کار شدیدا منافع مهندسان را تهدید می کند و باعث می شود که با ایجاد زد و بند بین مالک و مهندسان ناظر- مهندسان ناظر از ارایه گزارشهای تخلف به شهرداری خودداری کنند و این رویه در نهایت به ضرر بهره برداران خواهد بود.

درهمین حال یکی دیگر از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران که خود را عضو حقوقی معرفی می کند در پاسخ به این سوال که برخی بر این باورند که حذف ارجاع نظار کار سبب تضعیف جایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان می شود در گفت گو گو با خبرنگار صما می گوید: این نوع اظهار نظرها بیشتر از سوی کسانی مطرح میشود که از طریق ارجاع نظارت کار و پولهای در گردش سازمان نظام مهندسی منافع بسیار هنگفتی عایدشان میشود چرا که اختیاری شدن انتخاب مهندس ناظر به هیچ وجه لطمه ای به جایگاه حرفه ای سازمان نظام مهندسی ساختمان وارد نمی کند.

وی تاکید می کند: باید سامانه ارجاع نظارت کار به طور کامل لغو شود و بساط رانت نیز ازسازمان های نظام مهندسی ساختمان نیز برچیده شود.

این عضو نظام مهندسی تهران در عین حال در ادامه به ذکر مثالی می‌گوید: اگر صف ارجاع نظارت کار را به صف نانوایی تشبیه کنیم – در حالی که همه برای دریافت نان می بایست در صف قرار بگیرند – بدون شک اولویت برای دریافت نان با کسانی است که در اول صف ایستاده اند اما به دلیل داشتن رابطه با نانوا به ابتدای صف رفته و حق بقیه را تضییع کرده است.

این عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران می افزاید: درباره سامانه ارجاع نظارت کار دقیقا مثال فوق مصداق دارد و بسیاری از مهندسان با دلیل داشتن رابطه از انتهای صف به ابتدای صف رفته اند و این رویه شدیدا سبب تضییع حقوق مهندسان شده است و بنابراین با این شرایط نمی توان وجود رانت را در سامانه ارجاع نظارت کار را به عنوان یک انحراف جزیی قابل رفع تعبیر کرد .بلکه این یک معضل و آفت بزرگی است و تنها راهکار آن نیز در لغو ارجاع نظارت کار قلمداد کرد.

■ در همین زمینه : (با کلیک بر روی هر یک از عنوان‌های زیر، مطلب مربوطه در دسترس شما خواهد بود.‌)

اما و اگرهای وعده‌ی آخوندی برای اصلاحات در نظام مهندسی
وزیر راه و شهرسازی : بیش از ۲۰۰هزار مهندس عضو نظام مهندسی شغل مضاعف دارند
نوبت اصلاح سازمان نظام مهندسی ساختمان رسید
نظام مهندسی خیانتکار است
حذف سیستم ارجاع، ضرورتی مهم و اساسی !!!
«ابلاغیه‌ی وزیر، حکم تحریم اقتصادی نظام مهندسی را دارد»
«رییس نظام مهندسی هیچ اختیاری برای تفسیر مصوبات وزارتخانه ندارد»
تأکید بر همراهیِ وزیر کشور در خشکاندنِ زمینه‌ی تخلف و فساد در نظام ساخت‌و‌ساز
میانجی‌گری وزیر کشور برای پیشگیری از اجرای دو ابلاغیه‌ی‌ وزیر شهرسازی
اصلاح چرخه‌ی معیوب ساخت‌وساز، هدف اصلی آیین‌نامه‌ی جدید کنترل ساختمان
«ابلاغیه‌ی لغو کسر ۵درصد، جلوی انحرافات مالی در نظام مهندسی را می‌گیرد»
بررسی ابلاغیه‌ی حذف ۵درصد حق نظارت در یک میزگرد یک‌طرفه
با سازمان‌های نظام مهندسیِ متخلف، به‌شدت برخورد می‌شود
قانون بد نیست؛ نظام مهندسی به انحراف رفته است
آیا نظام مهندسی قافیه را باخته است؟
«جزییات تخلفات متعدد در نظام مهندسی» در گزارش خبرگزاری مهر
دامان امامان جمعه و دست دراز اعضای هیأت‌مدیره‌های نظام مهندسی
رفتار کاسب‌کارانه زیبنده‌ی مهندسان نیست
سخنان و مواضعی دیگر در زمینه‌ی امضافروشی مهندسان
اشتغال همزمانِ مهندسان در سازمان‌های دولتی و نظام مهندسی ممنوع
مخالفانِ آیین‌نامه‌ی جدید کنترل ساختمان، به دیوان عدالت اداری شکایت ببرند
پروانه‌ی اشتغال رییس نظام مهندسی تهران تعلیق شد
«نظام مهندسی اراده‌ای برای حذف غیرمتخصصان ندارد»
انضباط شهری و لزوم تفکیک نظارت از بازرسی ساخت
حضور پیمانکاران ذی‌صلاح، تنها راه ساخت‌و ساز قانونی
در بازنگری قانون نظام مهندسی، نظارت از بازرسی تفکیک می‌شود
بلاتکلیفی مهندسان ناظر در نظارت بر ساختمان‌های دونقشه‌ای
ساختمان‌های نوساز فرسوده، پیامد امضافروشی مهندسان
آخوندی: در توزیع کوپنی و سهمیه‌بندیِ خدمات فنی و مهندسی، رقابت و کیفیت تنزل پیدا کرد
پیامدهای جدایی نظام مهندسی از نظام فنی و اجرایی
سرمایه‌ی انباشته‌ی نظام مهندسی و آموزش مهندسان
مشکلات حقوقی مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان رفع شد
بزرگ‌ترین چالش حرفه‌ی مهندسی : افزایش بی‌برنامه‌ی جمعیت مهندسان
آسیب دیدن مهندسی ساختمان از منفعت‌طلبی سازندگان
گلایه‌ی مالکان از حضور کمرنگِ مهندسان ناظر در ساخت‌و‌ساز
«مهندسانِ غیرمقیم، سنگ بنای ضعف کنترل‌ها را گذاشته‌اند»
ایمنی ساخت‌وساز در کشاکش دولت و مجلس
آسیب‌هایی که چرخه‌ی ساخت‌وساز از نبود مجری ذی‌صلاح می‌بیند
رفع موانع اجرای مبحث ۲۲ و مجری ذی‌صلاح
مغایرت‌های قانونی در مواد آیین‌نامه‌ی کنترل ساختمان
۶۸درصد ساختمان‌ها در تهران، تنها یک مهندس ناظر دارند
انتقاد از ورود و حضور مهندسانِ کم‌مهارت در بازار کار
تدوین طرح جامع بهبود کیفیت ساخت‌وساز در کشور
سه دستاورد مهم اجرای آیین‌نامه‌ی کنترل ساختمان
آیین‌نامه‌ی کنترل ساختمان : افزایش اشتغال‌زایی یا تحدید فرصت‌های شغلی مهندسان؟
آیین‌نامه‌ی کنترل ساختمان، تنها گزینه‌ی سامان‌دهی ساخت‌وساز
«انتخاب مهندس، حق مردم است»
پیمانکار کُل، شاه‌کلید آیین‌نامه‌ی کنترل ساختمان است
غفلت نظام مهندسی از نظارت بر تعهدات مهندسان
کنترل دقیق خدمات مهندسی : راهکار ارتقای جایگاه مهندسان
آیا مردم و مسئولان با نقش سازمان‌های نظام مهندسی آشنا هستند؟
بدون سازندگان باصلاحیت، کیفیت ساختمان‌ها افزایش نمی‌یابد
نظام مهندسی از بنگاه‌داری معاف می‌شود
نوسازی مقررات ساختمانی
ایمنی ساختمان‌ها از زمین‌لرزه‌ی بم تا زمین‌لرزه‌ی کرمانشاه
«بیمه‌ی مسئولیت و کیفیت به فرآیند ساخت‌وساز افزوده شود»
«کاهش اشتغالِ مهندسان در آیین‌نامه‌ی جدید، افسانه است»
«سیستم ارجاع کار مهندسان، همان امضافروشی است»
ناظران غایب

  منبع : وبگاه صما
  15:18   چهارشنبه 10 مرداد 1397  
 نظرات    
 
محمد م 22:02 چهارشنبه 10 مرداد 1397
0
 محمد م
سلام

من خودم به شخصه با حذف ارجاع نظارت هوشمند نظام مهندسی جشن گرفتم، سال گذشته با سیستم هوشمند ارجاع نظارت نتونستم یک متر امضا کنم، همه نظارت ها رو پایه دو و یک ها امضا کردن، بزرگ ترین ظلم رو خود نظام مهندسی در حق من و امثال من داشتند. حداقل با حذف سیستم ارجاع من میتونم نظارت ساختمان فامیل و بستگان خودم رو قبول کنم.

متاسفانه نظام مهندسی بجای حمایت از مهندسان جوان به عنوان یک باند مافیای برای عده ی خاصی تبدیل شده. 

در روزگاری زندگی میکنیم که مهندسان پایه یک چند شغل دارند، و نوبت که به ما جوان ها رسیده است یک نظارت رو هم بهمون روا نمی بینند، سیستم ارجاع نظارت هوشمندی که در استان آ.غ بود برپایه امتیاز بندی بر تاریخ تولد بود و عملا مهندسان پایه سه حقیقی از سیستم حذف شدن.

مشکل جامعه مهندسی در ارجاع نیست، مشکل جامعه مهندسی ما در اینه که مهندسی به مانند حرفه هستش و معلم و کارشناس دادگستری و هزار کارمند دیگر می توانند کار مهندسی انجام بدن و به واسطه شغلی که دارند بهترین جذب نقشه و کار را در مهندسی داشته باشند. 

کاش درکنار بالیدن به فرهنگ غنی ایرانی چنین رفتار های غیر انسانی که زندگی جوان ها رو از بین برده رو کنار بزاریم و بیاندیشیم که تنها ما نیستیم که باید زندگی کنیم و نفس بکشیم. کاش معنای فرهنگ و انسانیت و مسلمانی را در کار و زندگیمان درک میکردیم.
عباسعلی پرهیزکاری 12:31 چهارشنبه 7 شهریور 1397
0
 عباسعلی پرهیزکاری
با عرض سلام خدمت کلیه همکاران ارجمند 
حذف سیستم ارجاع مساوی است با عقبگرد به 20 سال قبل 
 با این اوضاع فرهنگی  که ما و مدیرانمان داریم هر راه دیگری خطاست
 گویا آقای وزیر هم یا از اوضاع جامعه مهندسی خبر ندارد و یا تصمیماتش بر اساس داده های کلان و برج سازی است.
 شاید اشکال کار اینجاست که برای کل کشور و کل کارها یک تصمیم اشتباه باشد و باید بر اساس متراژ و نوع کار هر دو سیستم قابلیت داشته باشد و تعریف شود 
 ولی انتخاب ناظر بطور مطلق از طریق سیستم ارجاع ویا کارفرما هم درست نیست هر دو مورد دارای اشکالاتی است که باید مد نظر قرار گیرد 
شاید با اصلاح  سیستم امتیاز دهی به مهندسان قدری مشکلات سیستم ارجاع مرتفع شود 
باید قانون , بین مهندسی که در اداره و یا شرکت مشغول کار است و وقت نظارت ندارد  با مهندسی که شغلش و امرار معاشش از این طریق است فرق اساسی  قائل شود.
***
بحث مهم تر از موارد فوق بحث کنترل است که متاسفانه کنترلی روی ناظران نیست تا مشخص شود چه کسی کارش را درست انجام داده و در قبال دریافت حق نظارت به کارفرما و سیستم نظام مهندسی و حفظ سرمایه ملی خدمت کرده   و چه کسی
 فقط هزینه روی دست کارفرما و نظام مهندسی و سرمایه ملی گذاشته ...............
باید نگاهمان را تغییر بدهیم و بیش از اینکه به فکر منافع یک قشر خاص باشیم به فکر  منافع ملی  باشیم که در آن منافع مهندسین وکارفرما و سرمایه ملی نهفته است  اگر نگاه این باشد مشکل حل خواهد شد .

آقای وزیر که مصمم به انجام این کار است چند ساعت وقت گذاشته برای توضیح و توجیه این موضوع برای مهندسان و مردم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟