مقالات   
 

 اولویت‌های زنان در گونه‌های اسکان موقت

عنوان مقاله: تحلیل و بررسی اولویت‌های زنان برای سکونت در گونه‌های اسکان موقت (انتقالی)؛ موردپژوهی: منطقه‌ی ۹ شهرداری تهران / نویسندگان: سیمین ساعدی خامنه، بهشید حسینی ...

ارسال کننده: آیدا شیرانی
تاریخ ارسال: شنبه 5 آبان 1397
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود.

عنوان مقاله: تحلیل و بررسی اولویت‌های زنان برای سکونت در گونه‌های اسکان موقت (انتقالی)؛
موردپژوهی: منطقه‌ی ۹ شهرداری تهران
نویسندگان: سیمین ساعدی خامنه، بهشید حسینی
انتشاریافته در: نشریه‌ی «نامه‌ی معماری و شهرسازی»، دوره‌ی ۳، شماره‌ی ۵، زمستان ۱۳۸۹.

چکیده :
در بحران‌هایی که منجر به بیخانمان شدن افراد می‌گردند، ضربتی بودن اقدامات و تفکرات مردسالارانه در پروژه‌های اسکان، باعث نادیده انگاشتن نیازها و خواسته‌ها و اولویت‌های زنان و در نتیجه افزایش آسیب‌پذیری آنان می‌گردد. در این مقاله سعی شده است تا با بهره‌گیری از مطالعات میدانی، موضوع اسکان انتقالی (موقت) با رویکرد جنسیتی مورد مطالعه قرار گیرد. روند کار شامل بررسی تئوری‌ها و ویژگی‌های حداقلّی اسکان موقت، شناسایی آسیب‌پذیری‌های زنان، و مفهوم‌سازی و استخراج ابعاد و شاخص‌ها و متغیرهای تأثیر‌گذار در مطلوبیت و نیز انتخاب گونه‌های اسکان انتقالی است. داده‌های مورد نیاز بر پایه ۳۸۰ پرسشنامه در منطقه ۹ شهرداری تهران گرد‌آوری شده‌اند. محدوده مطالعاتی جزو مناطق آسیب‌پذیر شهر در برابر زمین‌لرزه است که پتانسیل تعریف گونه‌های اسکان انتقالی را در خود دارد. هدف اصلی مقاله، شناسایی اولویت‌های زنان برای سکونت در گونه‌های اسکان انتقالی، از نظر ابعاد اجتماعی و ادراک محیطی در قالب شاخص‌های پایه و کارا و در نهایت شاخص ترکیبی است. در نتیجة نهایی مطالعه،‌ مشخص شده است که در میان ۴ گزینه اصلی اسکان انتقالی، اولویتِ نخستِ زنان همانا سکونت در منازل اقوام و آشنایان است، با امتیاز ۸۹/۷۳؛ و اولویت آخر آنان، اسکان در اردوگاه‌های برنامه‌ریزی و تجهیز شده، با امتیاز ۳۲ (از ۱۰۰ امتیاز).

کلیدواژه‌ها :
بحران‌؛ اسکان؛ موقت؛ زنان؛ مطلوبیت؛ تهران.

 
 نظرات