مقالات   
 

 گزینش پیمانکارانِ جزء در شرکت‌های ساختمانی

عنوان مقاله: شناسایی معیارهای انتخاب پیمانکارانِ جزء در شرکت‌های پیمانکاری ساختمانی، با رویکرد نوین استفاده از مدل کانو / نویسندگان: امید عباسی، حمیدرضا عباسیان جهرمی، فرهاد نوروزیان ...

ارسال کننده: فرزانه جهانمردی
تاریخ ارسال: یکشنبه 20 مهر 1399
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: شناسایی معیارهای انتخاب پیمانکارانِ جزء در شرکت‌های پیمانکاری ساختمانی، با رویکرد نوین استفاده از مدل کانو
نویسندگان: امید عباسی، حمیدرضا عباسیان جهرمی، فرهاد نوروزیان
انتشاریافته در: نشریه‌ی علمی ـ پژوهشی انجمن مهندسی سازه‌ی ایران،
با نام «مهندسی سازه و ساخت»، دوره‌ی ۳، شماره‌ی ۲، شماره‌ی پیاپی ۷، تابستان ۱۳۹۵.

چکیده :
در بسیاری از پروژه ها پیمانکاران نقش مدیریتی را اجرا می کنند و پیمانکاران جز مسئولیت های اجرایی پیمانکار اصلی را به عهده می گیرند. نتیجتا، مدیریت پیمانکاران جز یکی از مهمترین موضوعات در برنامه های مدیریت پروژه می باشد. این تحقیق قصد دارد تا در خصوص معیارهای انتخاب پیمانکاران جز تحقیقاتی را ارائه دهد. در این مقاله از مدل کانو برای تقسیم بندی کردن معیارها به سه گروه الزامی، تک بعدی و جذاب استفاده شده است. پرسشنامه کانو در بین بهترین شرکت های پیمانکاری اصلی در شهر تهران توزیع شد و نتایج براساس روش میانگین موزون حاصل گردید. مهمترین خروجی این مقاله ارائه یک تقسیم بندی واقع بینانه از معیارهای انتخاب پیمانکاران جز در ایران می باشد.

کلیدواژه‌ها :
مدیریت پیمانکاران جزء، مدل کانو، پرسشنامه‌ی کانو، پیمانکار.

 
 نظرات