مقالات   
 

 قاب‌های خمشی بتن‌آرمه و حرکات پالس‌گونه

عنوان مقاله: ارزیابی پالس معادل حرکات پالس‌گونه در تخمین پاسخ قاب‌های خمشی بتن‌آرمه / نویسندگان: روح‌الله حسینی واعظ، مجتبی جهان‌آبادی ...

ارسال کننده: فرزانه جهانمردی
تاریخ ارسال: شنبه 11 شهریور 1396
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: ارزیابی پالس معادل حرکات پالس‌گونه در تخمین پاسخ قاب‌های خمشی بتن‌آرمه
نویسندگان: روح‌الله حسینی واعظ، مجتبی جهان‌آبادی
انتشاریافته در: تشریه‌ی علمی ـ پژوهشی «مهندسی سازه و ساخت»، دوره‌ی ۴، شماره‌ی ۲، شماره‌ی پیاپی ۱۲، تابستان ۱۳۹۶.

چکیده :
در این مطالعه ارزیابی توانایی پالس معادل تولید شده در تخمین پاسخ قاب‌های خمشی بتن‌آرمه توسط یک مدل‌ ریاضی شبیه‌ساز پالس مورد بررسی قرار گرفته است. با بررسی مدل ریاضی شبیه‌ساز مشخص می‌شود که طیف پاسخ الاستیک پالس‌های شبیه‌سازی شده بوسیله مدل انتخاب شده مطابقت خوبی با طیف پاسخ رکورد واقعی دارد. همچنین تابع مورد استفاده هم به‌صورت کیفی و هم کمی ‌توانایی مدل‌سازی بخش زمان تناوب بالای رکورد واقعی حرکات پالس‌گونه را با دقت بالایی دارد. به منظور ارزیابی پالس معادل حرکات پالس‌گونه در تخمین پاسخ قاب‌های خمشی بتن‌آرمه، پنج قاب بتن‌آرمه ۳، ۶، ۹، ۱۲ و ۱۵ طبقه یکبار تحت رکورد‌های واقعی و بار دیگر تحت پالس‌های معادل متناظر آنالیز شده‌اند. جهت ارزیابی، نتایج برش پایه، حداکثر تغییرمکان نسبی و توزیع تغییرمکان نسبی طبقه در ارتفاع سازه در سه سطح شکل پذیری برای قاب‌ها، تحت رکورد واقعی و پالس معادل آن استخراج شدند. با توجه به نتایج بدست آمده در این تحقیق، پالس معادل حرکات پالس‌گونه در پیش‌بینی پاسخ قاب‌های مورد مطالعه که دوره‌تناوب آن‌ها نزدیک به پالس معادل یا از آن بیش‌تر است، کارایی لازم را داراست. برای حرکات با محتوای فرکانسی بالا این اختلاف زیاد است؛ که با افزایش تعداد طبقات و نزدیک شدن دوره‌تناوب پالس به دوره‌تناوب اصلی سازه و افزیش شکل‌پذیری پیش‌بینی پاسخ سازه دقیق‌تر می‌شود.

کلیدواژه‌ها :
حرکات پالس‌گونه، پالس معادل، قاب خمشی، زمان تناوب اصلی، طیف پاسخ الاستیک و غیرالاستیک.

 
 نظرات