مقالات   
 

 آنالیز صریح دینامیکی در بارگذاری‌های شدید

نام مقاله: بررسی روش آنالیز دینامیکی با رویکرد صریح در بارگذاری‌های شدید (بررسی موردی بر روی سه نمونه دال بتنی) / پدیدآورندگان: محمد بحیرایی، مهنوش بیگلری، ایمان عشایری ... ادامه»

ارسال کننده:  
گروه رسانه‌ای دیرین
  سه شنبه 24 فروردین 1400  

 ارزیابی پتانسیل خطر آتش‌سوزی جنگل با مدل Dong

عنوان مقاله: ارزیابی پتانسیل خطر آتش‌سوزی جنگل با استفاده از مدل Dong؛ مطالعه‌ی موردی: جنگل‌های بخش سه نکا ـ ظالمرود / نویسنده: سعیده اسکندری ... ادامه»

ارسال کننده:  
میثم تقی‌زاده
  سه شنبه 24 فروردین 1400  

 برآورد ضریب انتشار طولی آلودگی در رودخانه‌ها

عنوان مقاله: برآورد ضریب انتشار طولی آلودگی در رودخانه‌ها با استفاده از رگرسیون بردار پشتیبان و برنامه‌ریزی ژنتیک / نویسنده: سعید صمدیان‌فرد ... ادامه»

ارسال کننده:  
احسان درفشی
  سه شنبه 24 فروردین 1400  

 توسعه‌ی فن‌آورانه‌ی آموزش‌های مهندسی

نام مقاله: نقش شناسایی شاخص‌های ارزیابی فن‌آوری در توسعه‌ی آموزش‌های مهندسی / پدیدآورندگان: ناهید شیخان، فیروز بختیاری‌نژاد ... ادامه»

ارسال کننده:  
امیریاشار فیلا
  دوشنبه 23 فروردین 1400  

 میرایی و جهت‌یافتگی در اندازه‌گیری‌های میکروترمور

عنوان مقاله: اثرات میرایی و جهت‌یافتگی در اندازه‌گیری‌های میکروترمور؛ مطالعه‌ی موردی، شهر بجنورد / نویسندگان: محمد خندان بکاولی، حسین سجادی ... ادامه»

ارسال کننده:  
احسان درفشی
  دوشنبه 23 فروردین 1400  

 متغیرهای مؤثر بر اجتماع‌پذیری در حوزه‌ی مسکن

عنوان مقاله: شناسایی متغیرهای مؤثر بر اجتماع‌پذیری در حوزه‌ی مسکن / نویسندگان: حسین باقری، سعید نوروزیان ملکی، باقر حسینی ... ادامه»

ارسال کننده:  
فرزانه جهانمردی
  دوشنبه 23 فروردین 1400  

 بررسی رفتار خاک مسلح با ژئوتکستایل

عنوان مقاله: بررسی رفتار خاک مسلح با ژئوتکستایل با استفاده از آزمایش‌های نسبت باربری کالیفرنیا (CBR) و سه‌محوری / نویسندگان: آیدا مهرپژوه، ناصر مقدس تفرشی ... ادامه»

ارسال کننده:  
احسان درفشی
  یکشنبه 22 فروردین 1400  

 تاثیر رفتار هیسترسیس هیدرولیکی بر ظرفیت باربری کالیفرنیا

عنوان مقاله: مطالعه‌ی آزمایشگاهی تأثیر رفتار هیسترسیس هیدرولیکی بر ظرفیت باربری کالیفرنیای یک مخلوط ماسه رسی تراکم‌پذیر غیراشباع / نویسندکان: مقداد نگهبان، علی میرزایی ... ادامه»

ارسال کننده:  
میثم تقی‌زاده
  یکشنبه 22 فروردین 1400  

 نئوتکتونیک دامنه‌ی البـرز و مخروط‌افکنه‌ها

نام مقاله: نئوتکتونیک دامنه‌ی جنوبی البـرز با تأکید بر مخروط‌افکنه‌ها / پدیدآورنده: بهرام آزادبخت ... ادامه»

ارسال کننده:  
گروه رسانه‌ای دیرین
  یکشنبه 22 فروردین 1400  

 «صنعت مقاوم‌سازی و بهسازی» ـ ۳۲

فصل‌نامه‌ی «صنعت مقاوم‌سازی و بهسازی»، شماره‌ی ۳۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۴ ... ادامه»

ارسال کننده:  
امیریاشار فیلا
  شنبه 21 فروردین 1400  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10