مقالات   
 

 بررسی جدایش الیاف و رشد ترک‌های ماتریسی

عنوان مقاله: بررسی مایکرومکانیک جدایش الیاف ـ ماتریس و رشد ترک‌های ماتریسی به کمک مدل ناحیه‌ی چسبنده و روش المان محدود تعمیم‌یافته / نویسندگان: امین فرخ‌آبادی، محسن نقدی‌نسب ... ادامه»

ارسال کننده:  
سهراب شیروانی‌فر
  چهارشنبه 24 بهمن 1397  

 واکاوی فرم معماری مبتنی بر تحلیل و بازاندیشی

نام مقاله: تعریف و تدوین دستگاه واکاوی فرم معماری مبتنی بر تحلیل و بازاندیشی دستگاه نقد / پدیدآورندگان: احسان طایفه، عیسا حجت، حمیدرضا انصاری ... ادامه»

ارسال کننده:  
گروه رسانه‌ای دیرین
  چهارشنبه 24 بهمن 1397  

 آموزش طراحی شهری با ابزار فیلم

عنوان مقاله: فیلم به عنوان یک ابزار برای آموزش طراحی شهری / نویسندگان: حمیده فرهمندیان، راضیه رضازاده ... ادامه»

ارسال کننده:  
آیدا شیرانی
  چهارشنبه 24 بهمن 1397  

 پتانسیل‌ها و تنگناها در توسعه‌ی پایدار روستایی

عنوان مقاله: بررسی پتانسیل‌ها و تنگناهای روستایی در جهت توسعه‌ی پایدار (موردپژوهی: روستای حسین‌آباد از توابع شهرستان فلاورجان) / نویسندگان: نفیسه آخوند مکه‌یی، سادات هاشمی‌نسب، تبسم صفی‌خانی ... ادامه»

ارسال کننده:  
میثم تقی‌زاده
  سه شنبه 23 بهمن 1397  

 سازه‌های فضاکار فرم‌آزاد دوگنبدی

عنوان مقاله: بررسی رفتار پایداری و حساسیت به ناکاملی سازه‌های فضاکار فرم‌آزاد دوگنبدی / نویسندگان: مهدی عباسی موسوی، کریم عابدی، محمدرضا چناقلو ... ادامه»

ارسال کننده:  
فرزانه جهانمردی
  سه شنبه 23 بهمن 1397  

 پیامدهای بحران کم‌آبی و خشک شدن زاینده‌رود

نام مقاله: پیامدهای بحران کم‌آبی و خشک شدن زاینده‌رود در مناطق روستایی (موردپژوهی: جلگه‌ی براآن در شرق اصفهان)... ادامه»

ارسال کننده:  
امیریاشار فیلا
  سه شنبه 23 بهمن 1397  

 اثر اجرای غیراصولی بتن بر سازه‌های دریایی

نام مقاله : اثر مخرب نفوذپذیری و اجرای غیراصولی بتن دریایی در شرایط محیطی شدید بر روی سازه‌های دریایی و ارائه‌ راهکارهای مناسب / نویسنده : مهدی یوسفی ... ادامه»

ارسال کننده:  
گروه رسانه‌ای دیرین
  یکشنبه 21 بهمن 1397  

 نقش مؤلفه‌های طبیعی در ایجاد هویت شهری

عنوان مقاله: شناسایی نقش مؤلفه‌های طبیعی در ایجاد هویّت شهری (نمونه‌ی موردی: شهر بابک) / نویسنده: امینه زینلی قطب‌آبادی ... ادامه»

ارسال کننده:  
میثم تقی‌زاده
  یکشنبه 21 بهمن 1397  

 تفاوت روایت و سبک «پیرنیا» و «ویلبر»

عنوان مقاله: محمدکریم پیرنیا و دونالد ویلبر؛ تفاوت مقاصد و عناصر روایت سبکی / نویسندگان: مجید حیدری دلگرم، محمدرضا بمانیان، مجتبی انصاری ... ادامه»

ارسال کننده:  
فرزانه جهانمردی
  یکشنبه 21 بهمن 1397  

 رفتار شمع ـ ستون‌ها تحت بار جانبی

عنوان مقاله: تحلیل رفتار شمع ـ ستون‌ها تحت بار جانبی با در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه / نویسندگان: فرزانه حامدی، محمود حسنلوراد، محسن حسنلو راد ... ادامه»

ارسال کننده:  
سهراب شیروانی‌فر
  چهارشنبه 17 بهمن 1397  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10