مقالات   
 

 معماری و طراحی ویژه‌ی نابینایان و کم‌بینایان

عنوان مقاله: بررسی و شناخت مبانی طراحی داخلی بر مبنای ادراک نابینایان و کم‌بینایان / نویسندگان: ساره نیکوفرد، مصطفی کیانی، علیرضا کریمی ...

ارسال کننده: آیدا شیرانی
تاریخ ارسال: شنبه 26 مرداد 1398
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: بررسی و شناخت مبانی طراحی داخلی بر مبنای ادراک نابینایان و کم‌بینایان
نویسندگان: ساره نیکوفرد، مصطفی کیانی، علیرضا کریمی
انتشاریافته در: نشریه‌ی «نامه‌ی معماری و شهرسازی»، دوره‌ی ۷، شماره‌ی ۱۳، تابستان و پاییز ۱۳۹۳.

چکیده :
آنچه که از مرور مباحث مرتبط با معماری ویژه نابینایان و کم‌بینایان۱ بر‌می‌آید، به‌نظر می‌رسد که طی گذر زمان و با وجود نیازهای فراوان، هنوز توجه چندانی به این مهم به‌خصوص در بخش طراحی داخلی نشده است. از این‌رو شناخت و تحلیل رفتارهای افراد نابینا و کم‌بینا، نیازها و خاطرات آنها و بهره‌گیری از نتایج این تحلیل‌ها بر کیفیت طراحی فضای داخلی و معماری می‌افزاید. لذا هدف از پژوهش حاضر، تحلیل فضای معماری داخلی متناسب با ادراک و ناتوانی‌های کودکان، افراد نابینا و کم‌بینا است. روش تحقیق حاضر بر مبنای استدلال منطقی است که در وهله اول به معرفی افراد نابینا و کم‌بینا می‌پردازد و در ادامه به‌نحوه ادراک و دامنه آنها از فضا اشاره می‌کند. سپس سعی می‌کند تا با بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت طراحی فضای داخلی و در نظر گرفتن چالش‌های موجود در هر زمینه، برای هر عامل راهکاری در راستای تقویت طراحی فضاهای داخلی ویژه نابینایان پیشنهاد دهد. در نظر گرفتن این الگوها و پیشنهاد‌های طراحی می‌تواند گامی مؤثر در افزایش کیفیت فضای داخلی نابینایان باشد.

کلیدواژگان :
فضا، ادراک، نابینا و کم‌بینا، طراحی داخلی.

 
 نظرات