مقالات   
 

 لب کارون : آسیب‌شناسی یک لبه‌ی شهری

نام مقاله: لب کارون: آسیب‌شناسی یک لبه‌ی شهری؛ تعامل شهر اهواز با رود کارون / پدیدآورندگان: مرتضی همتی، آذرنوش امیری ... ادامه»

ارسال کننده:  
امیریاشار فیلا
  یکشنبه 27 آبان 1397  

 سیاست‌های طراحی ورودی شهر ایرانی

عنوان مقاله: سیاست‌های طراحی ورودی شهر ایرانی متأثر از ورودی مسکن‌های قدیمی / نویسندگان: محمدرضا نقصان محمدی، پریسا ریسمان‌باف ... ادامه»

ارسال کننده:  
میثم تقی‌زاده
  دوشنبه 21 آبان 1397  

 کیفیّت محیط بافت فرسوده در مفت‌آباد تهران

عنوان مقاله: بررسی ابعاد کیفیّت محیط بافت فرسوده در محله‌ی مفت‌آباد منطقه‌ی ۱۳ تهران / نویسنده: امین فرجی ملایی ... ادامه»

ارسال کننده:  
میثم تقی‌زاده
  شنبه 19 آبان 1397  

 زمان‌بندی کسب‌شده و هزینه‌ی نهایی پروژه

عنوان مقاله: روش زمان‌بندی کسب‌شده و پیش‌بینی زمان و هزینه‌ی نهایی پروژه / نویسندگان: زهرا میارنعیمی، مهدی حبیبی، ناصر نوروزی، عبدالله امیدوار اشکلک ... ادامه»

ارسال کننده:  
احسان درفشی
  شنبه 12 آبان 1397  

 بهبود کیفیات فضایی منظر پیاده‌راه‌ها در شهر

عنوان مقاله: برنامه‌ریزی راهبردی در راستای بهبود کیفیات فضایی منظر پیاده‌راه‌ها در شهر تهران (مطالعه‌ی موردی: پیاده‌راه ۱۷ شهریور) / نویسندگان: رضا کانونی، محمدتقی رضویان، آرمان مسلمی ... ادامه»

ارسال کننده:  
میثم تقی‌زاده
  پنجشنبه 10 آبان 1397  

 طراحی فضای پیاده‌رو با افزایش امنیت شهری

عنوان مقاله: تدوین احکام طراحی فضای پیاده‌رو با تأکید بر افزایش امنیت شهری؛ نمونه‌ی موردی: بلوار گلستان شهر اهواز / نویسندگان: ندا خضیری عفراوی، محمدابراهیم مظهری، ثریا مکی نیری ... ادامه»

ارسال کننده:  
آیدا شیرانی
  یکشنبه 6 آبان 1397  

 اولویت‌های زنان در گونه‌های اسکان موقت

عنوان مقاله: تحلیل و بررسی اولویت‌های زنان برای سکونت در گونه‌های اسکان موقت (انتقالی)؛ موردپژوهی: منطقه‌ی ۹ شهرداری تهران / نویسندگان: سیمین ساعدی خامنه، بهشید حسینی ... ادامه»

ارسال کننده:  
آیدا شیرانی
  شنبه 5 آبان 1397  

 موانع مشارکت روستاییان در طرح‌های هادی

عنوان مقاله : موانع مشارکت روستاییان در طرح‌های هادی روستایی شهرستان همدان / نویسندگان : مهسا معتقد، احمد یعقوبی فرانی ... ادامه»

ارسال کننده:  
میثم تقی‌زاده
  سه شنبه 1 آبان 1397  

 مشارکت مردم در طرح‌هاى سامان‌دهى محله‌ها

عنوان مقاله: مشارکت مردمى در تهیه‌ی طرح‌هاى سامان‌دهى و توسعه‌ی محله‌اى (نمونه‌ی موردى: محله‌ی امیرآباد گل‌ها) / نویسندگان: مرجان شرفی، فاطمه رشیدی‌فر، ناصر برک‌پور ... ادامه»

ارسال کننده:  
آیدا شیرانی
  دوشنبه 30 مهر 1397  

 کیفیت زندگی در سکونتگاه‌های غیررسمی شهرها

عنوان مقاله : ارزیابی کیفیت زندگی در سکونتگاه‌های غیررسمی شهرها؛ موردشناسی: محله‌ی اسلام‌آباد شهر زنجان / نویسندگان : سعید نجفی، محسن احدنژاد، اسماعیل دویران ... ادامه»

ارسال کننده:  
آیدا شیرانی
  یکشنبه 29 مهر 1397  
1
2
3
4
5
6
7