مقالات   
 

 راهبردهای بهسازی محیط و منظر مناطق صنعتی

نام مقاله: راهبردهای بهسازی محیط و منظر مناطق صنعتی بر پایه‌ی مفهوم شبکه‌ی اکولوژیک صنعتی (مطالعه‌ی موردی: شهرک صنعتی چناران) / پدیدآورندگان: محسن گودرزی، نفیسه حق‌طلب، محمدهادی مهدی‌نیا ...

ارسال کننده: امیریاشار فیلا
تاریخ ارسال: چهارشنبه 14 اسفند 1398
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
نام مقاله: راهبردهای بهسازی محیط و منظر مناطق صنعتی بر پایه‌ی مفهوم شبکه‌ی اکولوژیک صنعتی (مطالعه‌ی موردی: شهرک صنعتی چناران)
پدیدآورندگان: محسن گودرزی، نفیسه حق‌طلب، محمدهادی مهدی‌نیا
انتشاریافته در: فصل‌نامه‌ی «علوم و تکنولوژی محبط زیست»، دوره‌ی ۱۸، شماره‌ی ۲، تابستان ۱۳۹۵.

چکیده :
زمینه و هدف: افزایش فعالیت‌های صنعتی درون و پیرامون شهرها باعث بروز مشکلات و مسائل زیست‌محیطی عدیده‌ای گشته و سلامت انسان را جدا به خطر انداخته است. یکی از مهم‌ترین مشکلات امروزه مناطق شهری در رابطه با نواحی صنعتی حاشیه و یا نزدیک به شهرها می‌باشد که این مساله به ویژه در شهرهای بزرگ و صنعتی به نحو بارزی دیده می‌شود، به شکلی که تا فواصل بسیار زیادی از شهرها نمی‌توان محیط و منظر طبیعی و کارآمدی را مشاهده نمود. مشکلاتی همچون انواع آلودگی ها، تخریب مناظر، تغییر شکل ساختار سرزمین و از میان رفتن سازوکارهای طبیعی در این مناطق از مهم‌ترین مشکلات می‌باشند.
روش بررسی: راه حل تقلیل یا حل مشکلات زیست محیطی کنونی و پیشگیری از بروز مشکلات آتی بی‌تردید نیازمند تعریف سیاست‌ها، راهکارها و اقدامات بسیاری است. در این میان نقش برنامه‌ریزی و طراحی به ویژه در رابطه با محیط و منظر می‌تواند بسیار حساس باشد.
یافته‌ها: در این رابطه پیروی از اصول اکولوژی در رابطه با فعالیت‌های صنعتی منجر به تدوین مفهوم شبکه‌ی اکولوژیک صنعتی به تقلید از اکوسیستم‌های طبیعی شده است. به تبعیت از این امر، ارائه راهبردهایی مفهومی از شبکه‌ی اکولوژیک صنعتی که به نحوی اکوسیستم‌های صنعتی را سازمان دهد، می‌تواند تا اندازه‌ای بسیار در راستای رفع این مشکلات گام بردارد.
بحث و نتیجه‌گیری: این پژوهش به بررسی مفاهیم اکولوژی صنعتی و اکوپارک‌های صنعتی و کاربرد این مفاهیم در بهسازی محیط و منظر ناحیه صنعتی شمال غرب مشهد و شهرک صنعتی چناران پرداخته و تلاش شده است تا این مساله به نحوی عملی در سطوح مختلف مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت راهبردهایی برای ارتقای محیط و منظر در هر سطح در قالب پلان‌های راهبردی ارائه گردد.

کلیدواژگان :
پارک صنعتی اکولوژیک، شبکه‌ی اکولوژیک صنعتی، منظر صنعتی، بهسازی محیط.

 
 نظرات