گزارش ها   
 

 مسجد جامع ورامین

مسجد جامعِ ورامین یکی از مساجد جامع شاخص ایران است. پس از چندین قرن، هنوز می‌شود اوج هنر معماری ایلخانی را در این مسجد دید... ادامه»

 سایه ابهام بر شهر کوتوله‌ها/ مردمی که درِ خانه ها را گل گرفتند و رفتند

مردمان کوتاه قد شهر باستانی شهداد که به کوتوله های شهداد شهرت دارند پنج هزار سال قبل با گل گرفتن درِ خانه های خود این شهر را ترک کردند اما از آن زمان تاکنون راز تمدن شهداد در پرده ای از ابهام باقی مانده است... ادامه»

 گزارش تصویری از فراز مسجد جامع اصفهان

گزارش تصویری از فراز مسجد جامع اصفهان... ادامه»

 نگاهی به مهمترین عوامل نقض مقررات ملی ساختمان

در هر کشوری طبق مقررات موجود در آن کشور، ارگانها و نهادهایی به وضع قوانین و مقررات در حیطه خط مش های تعیین شده پرداخته و نهادهایی نیز به منظور نظارت بر حسن اجرای قوانین وضع... ادامه»

 پروژه احیا میدان عتیق-قسمت پایانی

طراحی کلی مجموعه و دور نمای طرح ساختار فضایی مجموعه میدان کهنه و مسجد جامع اگر چه بهر حال تحت تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، عملکردی، دسترسی ها و به طور کلی ترجیحات برنامه ریزی شهر شکل می یابد، لکن... ادامه»

 پروژه احیا میدان عتیق-قسمت چهارم

فعالیتهای شرکت احیاء میدان عتیق 1- مدیریت و برنامه ریزی فنی و اداری پروژه میدان عتیق 2- تملک و آزاد سازی محدوده طرح، تا پایان سال 1387 به میزان 8/12594 مترمربع عرصه، 7/10009 متر مربع اعیانی و 8/5394 مترمربع سرقفلی تملک شده است. 3- هماهنگی های اداری و تشکیل جلسات متعدد فنی و اداری 4- مدیریت و هدایت طرح معماری و اخذ مصوبات قانونی... ادامه»

 پروژه احیا میدان عتیق-قسمت سوم

ساختار تاریخی میدان به واسطۀ حضور عناصر با ارزشی که در اطراف آن حضور دارند، سازمان یافته که مهمترین این عناصر عبارتند از... ادامه»

 پروژه احیا میدان عتیق-قسمت دوم

در این دوره شهر اصفهان به دلیل اهمیت جغرافیایی ـ سیاسی به عنوان پایتخت برگزیده شد. پایتختی اصفهان باعث سریز شدن ثروت و مازاد تولید از نقاط مختلف به این شهر از طریق میدان در دوره سلجوقیان روابط حکومتی مالکیتی موجود گردید و لذا گسترش آن را شدت بخشید. در این دوره تمامی مراکز مسکونی به صورت واحدی یکپارچه درآمدند و... ادامه»

 پروژه احیا میدان عتیق-قسمت اول

پروژه احیا میدان عتیق یکی از پروژه های بزرگ در حال اجرا در شهر اصفهان است. میدان عتیق زمانی میدان اصلی شهر اصفهان بود که در دوران مختلف تاریخی دستخوش تغییرات فراوانی شد و به گونه ایی حذف گردید. به علت اهمیت این میدان از لحاظ تاریخی- فرهنگی ضرورت احیا آن در سالهای اخیر... ادامه»

 الگوی مسکن مشارکتی قسمت سوم

بخش پایانی iiiwe : برای اجرای این الگو به همکاری چه نهادها و سازمانهایی نیاز دارید ؟ اصلی ترین ارگانی که باید با ما همکاری داشته باشد شهرداری است در بحث تراکم، آزادسازی و تعریض ها. همچنین اداره ثبت که باید ارتباط خوبی ادامه»

11
12
13
14