گزارش ها   
 

 الگوی مسکن مشارکتی قسمت سوم

بخش پایانی iiiwe : برای اجرای این الگو به همکاری چه نهادها و سازمانهایی نیاز دارید ؟ اصلی ترین ارگانی که باید با ما همکاری داشته باشد شهرداری است در بحث تراکم، آزادسازی و تعریض ها. همچنین اداره ثبت که باید ارتباط خوبی ادامه»

 الگوی مسکن مشارکتی قسمت دوم

آقای مهندس مراحل و روند این پروژه را بیشتر توضیح دهید.
کلیت انجام یک پروژه تفکیک مجدد به این صورت است که پس از انتخاب یک محله در محدوده بافت های فرسوده، یک طراحی شهری متناسب با منطقه انجام... ادامه»

 الگوی مسکن مشارکتی قسمت اول

الگوی مسکن مشارکتی نام پروژه : الگوی مسکن مشارکتی جویباره کارفرما : شرکت عمران ومسکن سازان منطقه مرکزی به نمایندگی از سازمان عمران و بهسازی شهری ایران الگوی مسکن مشارکتی نام طرحی است که برای نوسازی و احیاء بافت فرسوده به کار می رود.... ادامه»

11
12
13
14