گزارش ها   
 

 مسجد جامع ورامین

مسجد جامعِ ورامین یکی از مساجد جامع شاخص ایران است. پس از چندین قرن، هنوز می‌شود اوج هنر معماری ایلخانی را در این مسجد دید...

تاریخ ارسال: یکشنبه 22 آبان 1390

عکس / ابوالفضل عرب جوادی