گزارش ها   
 

 پروژه احیا میدان عتیق-قسمت پایانی

طراحی کلی مجموعه و دور نمای طرح ساختار فضایی مجموعه میدان کهنه و مسجد جامع اگر چه بهر حال تحت تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، عملکردی، دسترسی ها و به طور کلی ترجیحات برنامه ریزی شهر شکل می یابد، لکن...

تاریخ ارسال: چهارشنبه 16 تیر 1389
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
طراحی کلی مجموعه و دور نمای طرح
ساختار فضایی مجموعه میدان کهنه و مسجد جامع اگر چه بهر حال تحت تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، عملکردی، دسترسی ها و به طور کلی ترجیحات برنامه ریزی شهر شکل می یابد، لکن نکته اصلی آن است که این مجموعه نه یک مجموعه جدید الاحداث شهری بلکه مجموعه ای است که ریشه عظیمی در تاریخ داشته و طی سه هزار سال به صورتی ارگانیک و پویا، در پیوند با تار و پود اصفهان و در ارتباطی متقابل با ساختار شهری آن شکل گرفته و به عنوان یکی از ارکان این ساختار شهری بر محیط اطراف خود تا عمق بافت های شهری تأثیر گذاشته و آن را سازمان داده است.
بازسازی و احیاء چنین مجموعه ای که از مفاخر هنر معماری ایران اسلامی از یک طرف و بیانگر الگویی بارز از بافت سیاسی اجتماعی جامعه اسلامی از طرف دیگر می باشد، از جمله رسالتهای خطیر فعلی بشمار می آید و وجود عناصر شاخص شهری بازمانده و موجود از مجموعه میدان کهنه ما را در بازسازی مجموعه ذکور راسخ تر می نماید.
شهرداری اصفهان با اجرای طرح میدان امام علی (ع) به منظور رفع محرومیت از این منطقه و شکوفایی دوباره این محور تاریخی تصمیم به احیاء این میدان و مجموعه پیرامون آن گرفته است.
تعیین اهداف و راهبردهای طراحی مجموعه
هدفهای کلی بازسازی و نوسازی مجموعه میدان کهنه را می توان به این صورت برشمرد:
- بازگردانی هویت تاریخی و فرهنگی در ادامه نقش محور تاریخی (تکمیل و احیاء)به عنوان نقطه عطف مهم و جبران قطع تاریخی (فضایی - عملکردی) به نحوی که بتواند ضمن تداوم تاریخی، پاسخگوی نیازهای امروزین زیست فعالیت در سطح مجموعه، بافت پیرامون و شهر اصفهان باشد.
- بهسازی عملکردی مسکونی محله های پیرامون، ضمن رفع نیازهای تأسیساتی، خدماتی و دسترسی بافت و همجواری مناسب با سایر کاربریهای در جهت بازگردانی فضای زیستی فعال در محوطه های مذکور
- پیش بینی مکانیزمهای اقتصادی لازم به نحوی که منافع حاصل ضامن شکوفایی کل مجموعه، محور تاریخی و شهر اصفهان باشد و امکانات بالقوه را در جهت احیاء طرح و ضمانت اجرایی آن بکار گیرد.
- حفاظت از ارزشهای تاریخ و معماری موجود و ایجاد فضاها و محیط مناسب جهت تبلور کالبدی این ارزشها.
- ایجاد سازمان فضائی جدید متکی بر سلسله مراتب فضایی بر اساس انتظام بخشی فعالیتها و عملکردهای شهری.
- تنظیم و تنسیق کاربریها و آرایش مجدد آنها در جهت کاهش تداخل، ناهمگونی و تزاحم کاربریهای موجود، ضمن افزایش کاربری فضاهای گوناگون مجموعه.
- پیشگیری از مداخله های بی برنامه و بی ضابطه در محدوده طرح و به سامان درآوردن ناهماهنگی ها و بی نظمی های موجود.
تجدید کاربری در فضاهای فاقد عملکرد مفید یا دارای کاربری نامناسب در جهت رفع نیازمندیهای جدید مجموعه با توجه به مشکلات و نارسائیهای موجود می باشد.
ضوابط و مقررات حفاظتی بناها و محوطه های با ارزش تاریخی و معماری مجموعه
مستند ترین سند در رابطه با ضوابط و مقررات حفاظتی بناها و محوطه های با ارزش تاریخی و معماری مجموعه، طرح تفصیلی مصوب شهر اصفهان است که در بخش ضوابط و مقررات مربوط به بناهای با ارزش از نظر تاریخی و معماری آمده است.
بناهای مسکونی با ارزش از نظر تاریخی و معماری و قطعات مالکیتی که در نقشه های طرحهای تفصیلی به عنوان کاربری با حفظ ساختمان مشخص گردیده و بناهای عمومی و فضاهای باارزش تاریخی و همچنین موارد دیگری که توسط سازمان میراث فرهنگی معین می شوند مشمول این ضوابط می گردند.
- کلیه بناهای با ارزش از نظر تاریخی و معماری بایستی حفظ گردند. هرگونه دخل و تصرف، تعمیرات اساسی و غیر اساسی و تغییرات در بناهای باارزش از نظر تاریخی و معماری بایستی با موافقت و نظر سازمان میراث فرهنگی صورت گیرد.
- نوسازی، تعمیرات اساسی و غیر اساسی بدنه های بناهای همجوار با بناهای با ارزش از نظر تاریخی و معماری )درعمق یک قطعه مالکیت( بایستی در قالب طرحهای اجرایی معماری و سازه که هماهنگ با معماری بنای با ارزش بوده و به تصویب سازمان میراث فرهنگی رسیده باشد، انجام گیرد. این ضابطه شامل بدنه های مشرف به گذرها و میادین با ارزش تاریخی و معماری نیز می گردد.
طرح احیاء میدان امام علی(ع) اصفهان که توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون ماده 5 در طرحهای جامع و تفصیلی و شورای عالی میراث فرهنگی به تصویب رسیده است، می تواند راهگشای حل مشکلات اجتماعی، فرهنگی، ترافیکی، شهرسازی هسته مرکزی شهر اصفهان باشد.
پایان
لازم می دانیم از کمک و همکاری مدیریت شرکت احیا میدان عتیق جناب مهندس آقای روانفر و راهنمایی های جناب آقای مهندس مهرعلی برای در اختیار گذاشتن این اطلاعات کمال تشکر را اعلام داریم.
iiiwe.com