مقالات   
 

 بررسی جدایش الیاف و رشد ترک‌های ماتریسی

عنوان مقاله: بررسی مایکرومکانیک جدایش الیاف ـ ماتریس و رشد ترک‌های ماتریسی به کمک مدل ناحیه‌ی چسبنده و روش المان محدود تعمیم‌یافته / نویسندگان: امین فرخ‌آبادی، محسن نقدی‌نسب ... ادامه»

ارسال کننده:  
سهراب شیروانی‌فر
  چهارشنبه 24 بهمن 1397  

 سازه‌های فضاکار فرم‌آزاد دوگنبدی

عنوان مقاله: بررسی رفتار پایداری و حساسیت به ناکاملی سازه‌های فضاکار فرم‌آزاد دوگنبدی / نویسندگان: مهدی عباسی موسوی، کریم عابدی، محمدرضا چناقلو ... ادامه»

ارسال کننده:  
فرزانه جهانمردی
  سه شنبه 23 بهمن 1397  

 اثر اجرای غیراصولی بتن بر سازه‌های دریایی

نام مقاله : اثر مخرب نفوذپذیری و اجرای غیراصولی بتن دریایی در شرایط محیطی شدید بر روی سازه‌های دریایی و ارائه‌ راهکارهای مناسب / نویسنده : مهدی یوسفی ... ادامه»

ارسال کننده:  
گروه رسانه‌ای دیرین
  یکشنبه 21 بهمن 1397  

 رفتار شمع ـ ستون‌ها تحت بار جانبی

عنوان مقاله: تحلیل رفتار شمع ـ ستون‌ها تحت بار جانبی با در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه / نویسندگان: فرزانه حامدی، محمود حسنلوراد، محسن حسنلو راد ... ادامه»

ارسال کننده:  
سهراب شیروانی‌فر
  چهارشنبه 17 بهمن 1397  

 روسازی بتن غلتکی به‌جای روسازی آسفالتی

عنوان مقاله: امکان‌سنجی به‌کارگیری روسازی بتن غلتکی به‌جای روسازی آسفالتی در معابر شهری استان سیستان و بلوچستان / نویسندگان: امید سارانی، مسعود رسولیان، مهدی نوری، سعید سارانی ... ادامه»

ارسال کننده:  
مسعود رسولیان
  یکشنبه 7 بهمن 1397  

 عریان‌شدگی مصالح سنگی در رویه‌های بتن آسفالتی

عنوان مقاله: ارزیابی عریان‌شدگی مصالح سنگی در رویه‌های بتن آسفالتی با روش‌های آزمایشگاهی / نویسندگان: علی عبدی، امیر کاووسی، مصطفی آدرسی، بابک میربها ... ادامه»

ارسال کننده:  
میثم تقی‌زاده
  شنبه 6 بهمن 1397  

 تحلیل پایداری تونل انتقال آب امیرکبیر

عنوان مقاله: تحلیل پایداری تونل انتقال آب امیرکبیر در حالت کرنش نرم‌شونده بر اساس روش خودتشابهی و استفاده از منحنی همگرایی ـ همجواری / نویسندگان: علیرضا احمدی، کوروش شهریار، احمد اسدی ... ادامه»

ارسال کننده:  
سهراب شیروانی‌فر
  سه شنبه 2 بهمن 1397  

 اثر نانوسیلیس بر ویژگی‌های مکانیکی بتن‌

عنوان مقاله: بررسی استفاده از نانوسیلیس بر خصوصیات مکانیکی بتن‌های خودتراکم حاوی الیاف با نگرش ویژه به جذب انرژی / نویسندگان: حمیدرضا توکلی، علی صدرممتازی، امید لطفی ... ادامه»

ارسال کننده:  
علی مجیدى
  شنبه 22 دی 1397  

 خطر لرزه‌ای شاخص اتا در طیف‌های شرطی

عنوان مقاله: تفکیک خطر لرزه‌ای شاخص اتا در طیف‌های شرطی / نویسندگان: محمدعلی مهندسی، علیرضا آذربخت ... ادامه»

ارسال کننده:  
سهراب شیروانی‌فر
  سه شنبه 18 دی 1397  

 تعیین ظرفیت باربری تیر عمیق بتنی

عنوان مقاله: تعیین ظرفیت باربری تیر عمیق بتنی به روش حدی/ نویسندگان: علیرضا باقریه، مهدیه آقامهدی، مطهره اسمعیلی، داوود رشیدی ... ادامه»

ارسال کننده:  
احسان درفشی
  دوشنبه 17 دی 1397  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10