مقالات   
 

 پردازش پاسخ سازه‌ها با تبدیل موجک

عنوان مقاله: پردازش پاسخ سازه‌ها با کمک تبدیل موجک برای تشخیص آسیب‌های رخ‌داده در پی زمین‌لرزه / نویسندگان: عاطفه عموزاده، محمدرضا فدوی امیری، علی زارع حسین‌زاده، غلامرضا قدرتی امیری ...

ارسال کننده: میثم تقی‌زاده
تاریخ ارسال: یکشنبه 22 دی 1398
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: پردازش پاسخ سازه‌ها با کمک تبدیل موجک برای تشخیص آسیب‌های رخ‌داده در پی زمین‌لرزه
نویسندگان: عاطفه عموزاده، محمدرضا فدوی امیری، علی زارع حسین‌زاده، غلامرضا قدرتی امیری
انتشاریافته در: فصلنامه‌ی علمی ـ پژوهشی «مهندسی عمران مدرس»، دوره‌ی ۱۶، ویژه‌نامه، بهمن و اسفند ۱۳۹۵.

چکیده :
هدف اصلی این مقاله، تشخیص آسیبهای رخداده در سازه ها در حین وقوع زلزله میباشد. این کار، با پردازش سیگنالهای مربوط به پاسخ تاریخچه زمانی سازه به کمک تبدیل موجک و واکاوی ضرایب جزئیات بدست آمده، صورت می پذیرد. بر این اساس، معیوب بودن کل سازه و لحظه رخداد آسیب، با ظهور تغییرات ناگهانی در ضرایب مذکور، تشخیص داده می شود. همچنین، محل آسیب، از طریق بررسی بیشینه مقادیر متناظر با تغییرات بوجود آمده در ضرایب موجک، تعیین می گردد. بمنظور بررسی کارآیی روش یاد شده در شناسایی آسیبها، سناریوهای آسیبی مختلفی بر روی سه مثال عددی تحت زلزله های نورثریج و ال-سنترو، مطالعه شده است. در اولین مثال، کاهش یکنواخت سختی، بعنوان آسیب رخداده در یک قاب برشی ۴ طبقه، در نظر گرفته شده است. مثال دوم، به شناسایی آسیبهای احتمالی در یک تیر ساده، با در نظر داشتن پاسخهای تاریخچه زمانی متناظر با درجات آزادی انتقالی اختصاص یافته است. در آخرین مثال، جهت بررسی آسیبهایی با مکانیزم پیچیده تر، سختی سازه ی آسیب دیده بصورت مدل رفتاری متناظر با سختی دو خطی، تعریف و روش مذکور، جهت شناسایی آسیبها پیاده سازی شده است. نتایج بدست آمده، حاکی از توانایی روش مطالعه شده در تشخیص آسیب دیدگی سازه ها تحت اثر زلزله و قابلیت بالای آن در تعیین محل و زمان رخداد آسیبها، بدون نیاز به اطلاعات سازه اولیه، می باشند.

کلیدواژه‌ها :
پایش سلامتی سازه‌ها، شناسایی آسیب، پاسخ تاریخچه‌ی زمانی، تبدیل موجک، مدل رفتاری سختی دوخطی.

 
 نظرات