مقالات   
 

 سایش ابزار برشی تونل‌سازی در زمین‌های نرم

عنوان مقاله: ارزیابی سایش ابزار برشی در تونل‌سازی مکانیزه در زمین‌های نرم؛ مطالعه‌ی موردی: تونل قطعه‌ی شمالی ـ جنوبی خط ۷ متروی تهران / نویسندگان: صادق آمون، مصطفی شریف‌زاده، کورش شهریار، صادق طریق‌ازلی ...

ارسال کننده: سهراب شیروانی‌فر
تاریخ ارسال: سه شنبه 23 اردیبهشت 1399
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود.

عنوان مقاله: ارزیابی سایش ابزار برشی در تونل‌سازی مکانیزه در زمین‌های نرم؛
مطالعه‌ی موردی: تونل قطعه‌ی شمالی ـ جنوبی خط ۷ متروی تهران
نویسندگان: صادق آمون، مصطفی شریف‌زاده، کورش شهریار، صادق طریق‌ازلی
انتشاریافته در : نشریه‌ی «مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی»، دوره‌ی ۴، شماره‌ی ۲، زمستان ۱۳۹۴.

چکیده :
سایش ابزارهای برش و دیگر اجزای ماشین حفر تونل فشار تعادلی زمین (EPB-TBM) که در تماس با مصالح برجا و حفاری شده هستند یکی از فاکتورهای مهم در تونلسازی مکانیزه در زمین‌های نرم است‌. در ماشن‌های EPB، بازرسی کله‌حفار ماشین و تعمیر و نگهداری ابزارهای برش تحت شرایط پرفشار یا هایپرباریک انجام می‌شود که یک فرآیند زمان‌بر، خطرناک و پرهزینه است و باعث ایجاد تأخیر در فرآیند حفاری و کاهش ضریب بهره‌وری عملیات تونلسازی می‌شود. در این مطالعه، سایش ابزارهای برش ماشین حفار خط ۷ متروی تهران در طول ۶۵۰۰ متر ابتدایی مسیر تونل مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. در این مسافت از تونل، تعداد ۱۱۶۹ ابزار برش مصرف شده است که از این تعداد ۶۵۴ عدد ریپر، ۳۵۷ عدد اسکریپر و ۱۵۳ عدد دیسک است‌. در این مقاله تأثیر فاکتورهای زمین‌شناسی و اپراتوری ماشین روی سایش ابزارهای برش به‌صورت کمی و با استفاده از اندازه‌گیری‌های میدانی مورد مطالعه قرار گرفته شده است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که با افزایش فشار زمین، نیروی پیشران و گشتاور کله‌حفار، مصرف ابزارهای برش به‌طور مشخص افزایش می‌یابد. همچنین، بهسازی خاک نقش کلیدی در کنترل سایش ابزارهای برش بازی می‌کند؛ به‌طوری‌که حتی در خاک‌های دانه‌درشت می‌توان با بهبود فاکتورهای بهسازی خاک، سایش ابزارهای برش را کاهش داد.

کلیدواژگان :
سایش، ابزار برش، EPB، سایندگی، خط ۷ متروی تهران.

 
 نظرات