مقالات   
 

 واکاوی فرم معماری مبتنی بر تحلیل و بازاندیشی

نام مقاله: تعریف و تدوین دستگاه واکاوی فرم معماری مبتنی بر تحلیل و بازاندیشی دستگاه نقد / پدیدآورندگان: احسان طایفه، عیسا حجت، حمیدرضا انصاری ... ادامه»

ارسال کننده:  
گروه رسانه‌ای دیرین
  چهارشنبه 24 بهمن 1397  

 تفاوت روایت و سبک «پیرنیا» و «ویلبر»

عنوان مقاله: محمدکریم پیرنیا و دونالد ویلبر؛ تفاوت مقاصد و عناصر روایت سبکی / نویسندگان: مجید حیدری دلگرم، محمدرضا بمانیان، مجتبی انصاری ... ادامه»

ارسال کننده:  
فرزانه جهانمردی
  یکشنبه 21 بهمن 1397  

 از برج قابوس ایران تا برج‌های دوقلوی پترناس

عنوان مقاله: بررسی تطبیقی آثار معماری اسلامی: از برج قابوس‌بن وشمگیر در ایران، تا برج‌های دوقلوی پترناس (KLC C) / نویسندگان: محمدرضا پورجعفر، علی‌ پورجعفر ... ادامه»

ارسال کننده:  
آیدا شیرانی
  چهارشنبه 17 بهمن 1397  

 آغازی بر فهم مزارع مسکون تاریخی در یزد

عنوان مقاله: آغازی بر فهم مزارع مسکون تاریخی در یزد / نویسندگان: اصغر محمدمرادی، احمد صالحی‌کاخکی، حسین راعی ... ادامه»

ارسال کننده:  
فرزانه جهانمردی
  شنبه 6 بهمن 1397  

 تأثیر نگره‌ی پوپر بر فرآیند طراحی معماری

نام مقاله: نگره‌ی پوپر و چه‌گونگی تأثیرگذاریِ آن بر فرآیند طراحی معماری در طول زمان / پدیدآورندگان: حمیدرضا شریف، فروغ سلمان‌پور ... ادامه»

ارسال کننده:  
گروه رسانه‌ای دیرین
  سه شنبه 2 بهمن 1397  

 نقاشی ایرانی در مقام منبع تاریخ معماری

نام مقاله: نقاشی ایرانی در مقام منبع تاریخ معماری ایران / پدیدآورنده: مریم حیدرخانی ... ادامه»

ارسال کننده:  
گروه رسانه‌ای دیرین
  سه شنبه 18 دی 1397  

 ساختار معماری دژ‌شهر یا قلعه‌ی حسن‌آباد

عنوان مقاله: بررسی ساختار معماری دژ‌شهر یا قلعه‌ی حسن‌آباد / نویسنده: محسن دانا ... ادامه»

ارسال کننده:  
میثم تقی‌زاده
  دوشنبه 17 دی 1397  

 گونه‌شناسی آسیاب‌های قناتی نایین

عنوان مقاله: گونه‌شناسی آسیاب‌های قناتی نایین / نویسندگان: مهدی سلطانی، مهدی رییسی، مهسا فهامی ... ادامه»

ارسال کننده:  
فرزانه جهانمردی
  یکشنبه 16 دی 1397  

 طراحی معماری برای افزایش ایمنی نیروگاه‌ها

نام مقاله: راهکارهای طراحی معماری به منظور افزایش ایمنی نیروگاه‌ها در برابر پدیده‌های طبیعی، محیطی و رخدادهای درونی / پدیدآورندگان: امیر بهرامی‌پناه، ایرج محمودزاده کنی، فرامرز یوسف‌پور ... ادامه»

ارسال کننده:  
گروه رسانه‌ای دیرین
  شنبه 15 دی 1397  

 بهره‌گیری درخور از نور روز در کلاس‌های آموزشی

عنوان مقاله: عملکرد بهتر دانشجویان با بهره‌گیری مناسب از نور روز در کلاس‌های آموزشی؛ بررسی موردی: دانشکده‌ی معماری دانشگاه علم و صنعت ایران / نویسندگان: امین‌اله احدی، محمدعلی خان‌محمدی ... ادامه»

ارسال کننده:  
آیدا شیرانی
  چهارشنبه 12 دی 1397  
1
2
3
4
5
6
7
8