اخبار   
 

 بر زمستان صبر باید طالب نوروز را ...

ما همه طالب نوروزیم و صبر می‌کنیم ... صبر می‌کنیم و امیدمون رو از دست نمی‌دیم ... بین دل‌نگرانی‌های امروز، یکی از پررنگ‌ترین‌هاش موضوع اقتصاده. در گروه نرم‌افزاری سازه یکی از کارهایی که از دست ما برای همراهی برمیاد، آسون‌تر کردن خرید برای شماست. به مدت بیست روز (از یکم تا بیستم اسفند) روی همه‌ی محصولات ۵۰درصد تخفیف تقدیم می‌کنیم، تا شما عزیزان بتونین با خیال آسوده خرید کنین. در کنار این کار کوچیک، ما هم در مسیر اصلی‌ در کنار شما صبر می‌کنیم تا روزهای نو از راه برسن ...

بر زمستان صبر باید طالب نوروز را ...

زیر کرسی، پای حرفای مادربزرگ نشسته بودیم. همین‌جور که چایی‌ش رو هورت می‌کشید، از خاطراتش برامون تعریف می‌کرد؛ خاطراتی از جنگ و بیماری و هزار جور بالا و پایین دیگه ..‌‌.
حرفاش که تموم شد، به نقطه‌ای خیره شد، لبخندی روی لبش نشست و گفت: «اما مادرجون، سختیا بالاخره تموم می‌شن ... آخرش زمستون می‌ره و روسیاهی به زغال می‌مونه! هیچ‌کس، هیچ موقعی ندیده که ایران‌خانوم رخت عزای دائمی تنش باشه! بالاخره روزای شاد میان، اما یادت باشه که: بر زمستان صبر باید طالب نوروز را ...»

حالا حکایت امروز ماست. ما همه طالب نوروزیم و صبر می‌کنیم ... صبر می‌کنیم و امیدمون رو از دست نمی‌دیم. هنوز هم همگی همراهیم و حتی از قبل هم همدل‌تر و امیدوارتر ...

بین دل‌نگرانی‌های امروز، یکی از پررنگ‌ترین‌هاش موضوع اقتصاده. در گروه نرم‌افزاری سازه یکی از کارهایی که از دست ما برای همراهی برمیاد، آسون‌تر کردن خرید برای شماست.
به مدت بیست روز (از یکم تا بیستم اسفند) روی همه‌ی محصولات ۵۰درصد تخفیف تقدیم می‌کنیم، تا شما عزیزان بتونین با خیال آسوده خرید کنین.
در ضمن، شما همچنان می‌تونین از طریق کدهای معرف، ۱۰درصد تخفیف بیش‌تر بگیرین.
در کنار این کار کوچیک، ما هم در مسیر اصلی‌ در کنار شما صبر می‌کنیم تا روزهای نو از راه برسن ...
به امید روزهای عالی برای همه‌ی مردم ایران.  منبع : گروه نرم‌افزاری سازه
  21:00   دوشنبه 1 اسفند 1401  
 نظرات