مقالات   
 

 بررسی کارآیی شبکه‌های فاضلاب‌رو

عنوان مقاله: بررسی کارایی شبکه‌های فاضلاب‌رو در سامانه‌ی تصفیه‌ی فاضلاب شهری / نویسندگان: غلامحسین نشاطی، علیرضا مسجدی ...

ارسال کننده: سهراب شیروانی‌فر
تاریخ ارسال: سه شنبه 22 اسفند 1402
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: بررسی کارایی شبکه‌های فاضلاب‌رو در سامانه‌ی تصفیه‌ی فاضلاب شهری
نویسندگان: غلامحسین نشاطی ، علیرضا مسجدی

چکیده :
شبکه جمع آوری فاضلاب شهری عموما" به منظور جمع آوری و بهبود نسبی کیفیت فاضلابهای جمع آوری شده از مراکز جمعیت و بعضا" برخی از صنایعی که فاضلاب آنها با فاضلاب شهری اختلاط پیدا می کند، ساخته می شوند. در روند طراحی شبکه های فاضلابرو، ظرفیت لوله های حامل فاضلاب در کاهش بار آلی و تصفیه آن در نظر گرفته نمی شود. با در نظر گرفتن ظرفیت لوله ها، می توان از شبکه های فاضلابرو بعنوان بخشی از سیستم تصفیه فاضلاب استفاده شود. در این تحقیق کارایی شبکه های فاضلابرو در سیستم تصفیه فاضلاب شهری سوسنگرد به مدت ۲ ماه در تیر و مرداد ماه مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق شاخص های کیفی و در دو نقطه از فاضلابرو کلکتور اصلی هدایت کننده فاضلاب شهری به تصفیه خانه فاضلاب شهر سوسنگرد مورد ارزیابی قرار گرفت. مقادیر میانگین آلاینده ها در ابتدای خط فاضلابرو به ترتیب ۱۳۰ و ۳۴۶ و در انتهای فاضلابرو به ترتیب ۷۲ و ۱۸۴ می باشد. مقدار راندمان حذف آلاینده ها به ترتیب:%۳۸ و %۳۳ می باشد. نتایج نشان می دهند کارایی لوله های حامل فاضلاب در کاهش و موثر بوده و در طول مسیر شبکه بار آلی کاهش می یابد. واژه های کلیدی: شبکه فاضلاب، سوسنگرد، بار آلی، کیفیت فاضلاب. واژه های کلیدی: شبکه فاضلاب، سوسنگرد، بار آلی، کیفیت فاضلاب. ‏

کلیدواژه‌ها :
شبکه فاضلاب سوسنگرد، بار آلی، کیفیت فاضلاب. 
 نظرات