اخبار   
 

 بر زمستان صبر باید طالب نوروز را ...

ما همه طالب نوروزیم و همه همراهیم برای روزهای شاد و عالی برای ایران عزیز. در گروه نرم‌افزاری سازه برای همراهی با شما، قیمت‌ها را شکسته‌ایم. به مدت بیست روز، از یکم تا بیستم اسفند، به صفحه‌ی خرید بروید و همه‌ی محصولات ما را تقریباً رایگان بخرید! سال نو را با این هدیه از طرف ما آغاز کنید ...

بر زمستان صبر باید طالب نوروز را ...

مادربزرگ‌ها و پدربزرگ‌ها می‌گویند: آخرش زمستون می‌ره و روسیاهی به زغال می‌مونه. هیچ‌کس، هیچ موقعی ندیده که ایران‌خانوم رخت عزای دائمی تنش باشه. بالاخره روزهای شاد میان، اما یادت باشه که: بر زمستان صبر باید طالب نوروز را !

ما همه طالب نوروزیم و همه همراهیم برای روزهای شاد و عالی برای ایران عزیز.
در گروه نرم‌افزاری سازه برای همراهی با شما، قیمت‌ها را شکسته‌ایم. به مدت بیست روز، از یکم تا بیستم اسفند، به صفحه‌ی خرید بروید و همه‌ی محصولات ما را تقریباً رایگان بخرید!
سال نو را با این هدیه از طرف ما آغاز کنید.  منبع : گروه نرم‌افزاری سازه
  18:30   پنجشنبه 18 اسفند 1401  
 نظرات