آخرین مقالات   
 

 توان تجهیزات الکتریکی در ساختمان‌های نوین

عنوان مقاله: تحقیق در کیفیت توان تجهیزات الکتریکی در ساختمان‌های نوین / نویسندگان: محمدمهدی منصوری، طاهره خبیری ... ادامه»

 
احسان درفشی
  یکشنبه 16 شهریور 1399  

 روند تحلیل و طراحی سامانه‌های کنترل

نام مقاله: مروری بر روند تحلیل و طراحی سامانه‌های کنترل: وضعیت کنونی و آینده / پدیدآورنده: علی خاکی صدیق ادامه»

 
امیریاشار فیلا
  سه شنبه 11 شهریور 1399  

 ارزیابی قابلیت ضریب مشارکت ژنراتورها

نام مقاله: ارزیابی قابلیت ضریب مشارکت ژنراتورها به منظور تعیین نوع نوسانات سیگنال کوچک سیستم قدرت با استفاده از روش‌های... ادامه»

 
امیریاشار فیلا
  سه شنبه 27 خرداد 1399  

 شبکه‌ی توزیع مقاوم به عدم قطعیت برآورد بار

 طراحی باس‌داکت در ساختمان‌های بلند

 بهبود میرایی نوسانات سامانه‌ی قدرت

 بهینه‌سازی سامانه‌ی حفاظت در برابر صاعقه