آخرین مقالات   
 

 هوشمندسازی شبکه در صنعت برق

نام مقاله: شبکه‌ی هوشمند، نظامی نوین در صنعت برق / پدیدآورندگان: محمود فتوحی فیروزآباد ، محمد رستگار ادامه»

 
امیریاشار فیلا
  دوشنبه 24 تیر 1398  

 بهبود میرایی نوسانات سامانه‌ی قدرت

نام مقاله : کنترل پیش‌بین با رویکرد بهبود میرایی نوسانات سامانه‌ی قدرت در حضور کشتزارهای بادی، با بهره‌گیری از سامانه‌ی... ادامه»

 
گروه رسانه‌ای دیرین
  سه شنبه 10 اردیبهشت 1398  

 حفاظت ساختمان در برابر صاعقه

عنوان کتابچه: دستورالعمل حفاظت ساختمان در برابر صاعقه / از انتشارات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان (گروه تخصصی... ادامه»

 
محسن مطلع
  دوشنبه 6 اسفند 1397  

 ارزیابی قابلیت ضریب مشارکت ژنراتورها

  مکان‌یابی بهینه‌ی واحدهای اندازه‌گیر فازوری...