دیدگاه   
 
چرا مدیریت بحران ما بحران دارد؟ 22:37 چهارشنبه 15 آذر 1396
0
 سن سی خلیلی فرد
سن سی خلیلی فرد داستان چیز دیگریست  
باید فهمید. که این دولت دیگر کار آمد نیست   وانتظاری نباید داشت 

 دورو د سپاس    نقد و اشاره خوبی بود
بحران "شرم‌آوری" که خارِ چشم گردشگری ایران شد 00:41 دوشنبه 13 آذر 1396
0
 سن سی خلیلی فرد
سن سی خلیلی فرد سپاس و درود بیکران 
مطلب زیاد  وخسته کننده ودرد ناک
 اما بسیار مفید بود
انقلاب دائمی توالت‌ها 00:20 دوشنبه 13 آذر 1396
0
 سن سی خلیلی فرد
سن سی خلیلی فرد درود  و سپاس 

 خوب چینی ها  مثل ما اثار و اما کن باستانی برای گردشگری ندارند به همین خاطر  مجبورند. از یه راهی گردشگر جذب کنند
اعلام عزای عمومی در میانه به خاطر درگذشت دهقان فداکار 00:14 دوشنبه 13 آذر 1396
0
 سن سی خلیلی فرد
سن سی خلیلی فرد
????سه نکته از داستان دهقان فداکار:
????اسم واقعیش ازبرعلی حاجوی بود!
????قطار بعد آتیش زدن لباس نایستاد، بعد از شلیک با تفنگ شکاری متوقف شد.
????بعد از ایستادن قطار، مردم پیاده شدن و کتکش زدن!
سپاس
اظهارنظر غیرکارشناسیِ اعضای نظام مهندسی درباره‌ی زلزله،... 21:17 یکشنبه 12 آذر 1396
0
 سن سی خلیلی فرد
سن سی خلیلی فرد


229 قانون حمورابی بابل 4000 سال پیش
اگر معماری برای کسی خانه ای بسازد و آن را محکم نسازد و خانه فرو ریزد و صاحب خانه را بکشد، آن معمار محکوم به مرگ است
جهان زیر آب 01:43 یکشنبه 1 اسفند 1395
1
 سن سی خلیلی فرد
سن سی خلیلی فرد احسن الخالقین
سپاس ودرود برشما
تقلب در نشری که در حال مرگ است ... 15:16 آدینه 29 بهمن 1395
0
 سن سی خلیلی فرد
سن سی خلیلی فرد درود بریگانه نگارنده زیبای هستی 
، درود برشما،
محکومیت چند نوجوان خرابکار به خواندن کتاب 15:13 آدینه 29 بهمن 1395
0
 سن سی خلیلی فرد
سن سی خلیلی فرد

عدالت..... عدالت .... اکنون من می خواهم عدالت را تعریف کنم...
عدالت یعنی این که همیشه انسان هایی هستند که از فقر بمیرند تا دیگران زنده بمانند...(ژان پل سارتر ) 


سپاس ودرور بی همتای بر شما 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10