مقالات   
 

 بهبود کیفیات فضایی منظر پیاده‌راه‌ها در شهر

عنوان مقاله: برنامه‌ریزی راهبردی در راستای بهبود کیفیات فضایی منظر پیاده‌راه‌ها در شهر تهران (مطالعه‌ی موردی: پیاده‌راه ۱۷ شهریور) / نویسندگان: رضا کانونی، محمدتقی رضویان، آرمان مسلمی ...

ارسال کننده: میثم تقی‌زاده
تاریخ ارسال: شنبه 3 تیر 1402
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود.

عنوان مقاله: برنامه‌ریزی راهبردی در راستای بهبود کیفیات فضایی منظر پیاده‌راه‌ها در شهر تهران
(مطالعه‌ی موردی: پیاده‌راه ۱۷ شهریور)
نویسندگان: رضا کانونی، محمدتقی رضویان، آرمان مسلمی
انتشاریافته در: فصلنامه‌ی «پژوهش‌های منظر شهر»، سال ۳، شماره‌ی ۱.

چکیده :
پیاده‌راه‌ها، به عنوان فضایی برای افزایش ارتباطات و تعاملات اجتماعی شهروندان، باعث تقویت زندگی جمعی، افزایش حس تعلق به مکان و دستیابی به اعتدال بین مفهوم سواره و پیاده می‌شود. همچنین پیاده‌راه‌ها، هم ابزار و هم مکان‌هایی برای تبلور و احقاق حق عابران و شهروندان می‌باشند. هدف پژوهش حاضر برنامه‌ریزی راهبردی برای بهبود کیفیات فضایی پیاده‌راه ۱۷ شهریور تهران می‌باشد.برای این امر از مدل‌های SWOT و AHP استفاده شده است. نوع پژوهش حاضر، کاربردی– راهبردی و روش انجام آن توصیفی–تحلیلی است. در انجام پژوهش حاضر علاوه بر مطالعات کتابخانه‌ای از روش پیمایشی نیز استفاده شده است. برای جمع‌آوری و ارزیابی اطلاعات پیمایشی پژوهش حاضر، تکنیک دلفی و مصاحبه با کارشناسان و مسئولین امر به کار گرفته‌شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که راهبرد تدافعی برای بهبود کیفیات فضایی پیاده‌راه ۱۷ شهریور دارای اولویّت می­باشد. بدین نحو که نقاط تهدید و ضعف باید کاهش پیدا کند و برای این امر نیز از نقاط قوت و فرصت در جهت افزایش اثرات مثبت کیفیات فضایی پیاده‌راه ۱۷ شهریور در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و محیط­زیستی استفاده شود. برخی از راهبردهای تدافعی شامل برنامه­ریزی در جهت هدایت راهبردی اقدامات لازم‌الاجرا در پیاده‌راه ۱۷ شهریور و چشم‌اندازی‌سازی این اقدامات جهت جلوگیری از خرده اقداماتی که منجر به اغتشاش فضایی در محدوده می‌شود، شناسایی و حفاظت از بناهای ارزشمند در فضای پیرامون پیاده­‌راه و نوسازی آنها به خصوص جداره‌های بلافصل محدوده، افزایش فعالیت‌های فرهنگی و آئینی و همچنین برگزاری مسابقات و جشنواره‌های فرهنگی، تدوین طرح زیست‌محیطی برای محدوده در جهت جلوگیری از آلودگی آب‌های زیرزمینی، دفع و جمع‌آوری مناسب پسماندهای بیمارستانی و سایر مسائل مربوط به کیفیّت و بهداشت محیط محدوده.

کلیدواژگان :
برنامه‌ریزی راهبردی، پیاده‌راه ۱۷ شهریور، چشم‌انداز­سازی، طرح زیست‌محیطی، فعالیت‌های فرهنگی.


 
 نظرات