مقالات   
 

 پیامدهای بحران کم‌آبی و خشک شدن زاینده‌رود

نام مقاله: پیامدهای بحران کم‌آبی و خشک شدن زاینده‌رود در مناطق روستایی (موردپژوهی: جلگه‌ی براآن در شرق اصفهان)...

ارسال کننده: امیر یاشار فیلا
تاریخ ارسال: سه شنبه 23 بهمن 1397
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود.

نام مقاله: پیامدهای بحران کم‌آبی و خشک شدن زاینده‌رود در مناطق روستایی (موردپژوهی: جلگه‌ی براآن در شرق اصفهان)
پدیدآورندگان: عباس امینی فسخودی ، مهرنوش میرزایی
انتشاریافته در: مجله‌ی «توسعه‌ی محلی» (شماره‌ی ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۲)
شمار صفحه‌ها: ۲۴
فرمت: PDF
اندازه‌ی فایل: ۵۳۲ کیلوبایت

چکیده :
افزون بر کمبود منابع و سرمایه، فقر، بی‌کاری و کوچیدن، از دیرباز کاهش مداوم منابع آب همراه با سوءمدیریت‌ آن‌ها در سال‌های اخیر، کم‌آبی را به بحرانی ریشه‌دار و بنیادین در پایداریِ زیستِ اقتصادی و اجتماعی بسیاری از روستاها در مناطق خشک و نیمه‌خشک کشور تبدیل کرده است. چنین سوءمدیریت‌هایی در سال‌های اخیر در پیوند با تنها منبع آبی حوضه‌ی زاینده‌رود همراه با تشدید و تداوم بی‌مهری‌های اقلیمی، بحران کم‌آبی در این حوزه را تا حد خشک شدن زاینده‌رود و پیامد آن: وخامت اوضاع معیشتی و سکونتگاهی جوامع روستایی پایین‌دست این حوزه‌ی بزرگ شدت بخشیده است. مطالعه‌ی حاضر به ارزیابی پیامدهای این پدیده در منطقه روستایی براآن در شرق اصفهان پرداخته است. جامعه‌ی آماری تحقیق، سرپرستان خانوارهای روستایی ساکن در منطقه بوده و داده‌های لازم به‌طور میدانی گردآوری شده­اند. یافته­ها نشان می‌دهند وجوه اصلی تأثیرات بحران کم‌آبی در جامعه‌ی روستایی مورد مطالعه به‌ترتیب متوجه ساختار اجتماعی، بنیان‌ها و فرصت‌های اقتصادی مرتبط با بخش کشاورزی و ابعاد محیطی در رابطه با مدیریت و کیفیت زمین‌های کشاورزی می‌باشد. خرد و پراکنده بودن اراضی، آسیب‌های محیطی بیش‌تر و معنی‌دارتری را متوجه نظام‌های کشاورزی و سکونتگاهی منطقه نموده و تغییر در الگوهای بهره‌برداری از منابع برای سازگاری و تطابق با شرایط کم‌آبی نیز برای بسیاری از آحاد جامعه‌ی نمونه و به‌تبع کل جامعه‌ی روستایی مورد مطالعه مقدور نبوده یا تحت تأثیر ویژگی‌های دموگرافیکی و تولیدی ـ زراعیِ آن‌ها به‌صورت الزامی درک‌شده درنیامده است.

کلیدواژه‌ها :
کم‌آبی، سوء مدیریت، زاینده‌رود، مناطق روستایی، براآن.


 
 نظرات