مقالات   
 

 سازوکار تأثیر سازمان یادگیرنده بر کارکرد

عنوان مقاله: ارائه‌ی مدلی برای بررسی مکانیزم تأثیر سازمان یادگیرنده بر عملکرد / نویسندگان: اسدالله نجفی، محمدعلی عبادی ...

ارسال کننده: احسان درفشی
تاریخ ارسال: سه شنبه 22 اسفند 1402
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: ارائه‌ی مدلی برای بررسی مکانیزم تأثیر سازمان یادگیرنده بر عملکرد
نویسندگان: اسدالله نجفی، محمدعلی عبادی
انتشاریافته در: نخستین کنفرانس مدیریت اجرایی، ۱۳۸۸.

چکیده :
مفهوم سازمان یادگیرنده توجه زیادی را در ادبیات دانشگاهی به خود معطوف کرده است و این بدین خاطر است که فرایندهای یادگیری برتر به عنوان یک منبع برای مزیت رقابتی بیان شده اند. سازمانهایی که استراتژی های خود را در راستای سازمان یادگیرنده انتخاب می کنند تصور می کنند که به بهبود عملکرد دست پیدا می کنند. هنوز مطالعات تجربی کمی در زمینه ارتباط بین مفهوم سازمان یادگیرنده و عملکرد سازمان صورت گرفته است. در این مقاله مکانیزم تاثیر سازمان یادگیرنده بر عملکرد مورد بررسی قرار گرفته است و مدلی برای آن ارائه گردیده است . این مدل بیان می دارد که سازمان یادگیرنده با بهبود در سیستم ارزیابی ، فرآیند توانمند سازی ، جو سازمانی (متشکل از سه عامل تعهد، اعتماد و ارتباطات) و انعطاف پذیری موجب بهبود در مزیت رقابتی و افزایش خلاقیت و نوآوری در سازمان شده و از این طریق موجب بهبود عملرکد سازمان می‌شود.

کلیدواژه‌ها :
مدل‌سازی، مکانیزم تأثیر، سازمان یادگیرنده، عملکرد. 
 نظرات