مقالات   
 

 راهبردهای شناختی طراحان در آموزش معماری

نام مقاله: راهبردهای شناختی طراحان در آموزش معماری / پدیدآورنده: زهره ترابی ...

ارسال کننده: امیریاشار فیلا
تاریخ ارسال: سه شنبه 10 دی 1398
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود.

نام مقاله: راهبردهای شناختی طراحان در آموزش معماری
پدیدآورنده: زهره ترابی
انتشاریافته در: فصل‌نامه‌ی «آموزش مهندسی ایران»، دوره‌ی ۱۶، شماره‌ی ۶۱، بهار ۱۳۹۳.

چکیده :
در این پژوهش اطلاعات به­دست آمده از مطالعات طراحی دانشجویان ترم سوم دوره کارشناسی معماری دانشگاه تهران در دو گروه آموزشی تعاملی و خلاق در توسعه مدل مهارتی فرایند طراحی معماری تجزیه و تحلیل شد. اطلاعات مربوط به پروتکل طراحی و مدل مهارتی در شناسایی چهار راهبرد مختلف طراحی شامل راه‌حل ‌محور، مسئله‌محور، اطلاعات‌محور و دانش‌محور- که از تکرار فعالیتهای مدل مهارتی و نتایج ارزیابی داوران به صورت نمره نهایی و نمره خلاقیت حاصل شده، بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد که طراحان با رویکرد راه‌حل محوری نمرات نهایی و خلاقیت بالایی را به­دست می‌آورند، دانشجویان مسئله‌ محور نمره نهایی پایین و نمره خلاقیت نسبتاً بالایی را کسب می‌کنند، دانشجویان اطلاعات محور نمرات نهایی نسبتاً بالا و نمره خلاقیت پایین‌تری به­دست می‌آورند، در حالی که دانشجویان دانش‌محور نتایج متعادلی را در نمره نهایی و خلاقیت کسب می‌کنند. می‌توان دریافت که راه‌حل‌محوری با خلاقیت ارتباط مستقیمی دارد. در این تحقیق به صورت تجربی رویکردهای طراحی مورد استفاده طراحان از طریق مدل مهارتی فرایند طراحی جمع‌آوری و این رویکردها با نتایج ارزیابی محصول طراحی مرتبط شده است.

کلیدواژگان :
آموزش معماری؛ آموزش خلاق؛ آموزش تعاملی؛ راهبردهای طراحی؛ پروتکل طراحی؛ مدل مهارتی.

 
 نظرات