گزارش ها   
 

 گزارش تصویری از روند اجرایی فاز دوم پروژه‌ی میدان امام‌علی(ع)

گزارش تصویری از روند اجرایی فاز دوم پروژه‌ی میدان امام‌علی(ع)...

تاریخ ارسال: دوشنبه 28 فروردین 1391
گزارش تصویری از روند اجرایی فاز دوم پروژه‌ی میدان امام‌علی(ع)

برگرفته از : خبرگزاری کلان‌شهر اصفهان (ایمنا)
www.imna.ir ، هفته‌ی سومِ فروردین 1391
عکس‌ها از : محمد حجتی

انتخاب و ارسال : امیریاشار فیلا