اخبار   
 

 زن، فروغ امید

در مدتی که گذشت، همان‌گونه که قول همراهی با شما عزیزان را داده بودیم، قیمت محصولاتمان (نرم‌افزارهای تولیدی گروه نرم‌افزاری سازه) را شکستیم و کوشیدیم به سهم خودمان، روزنه‌ی امیدی بسازیم در دل ناامیدی‌ها ... امروز اما برای حفظ تعادل، ناگزیر از بازگرداندنِ قیمت‌ها به حالت قبل هستیم و باور داریم که شما هم دلیل این تغییر را می‌دانید. برای کسانی که قصد خرید با قیمت‌های کاهش‌یافته را داشته‌اند، ولی به هر ترتیب تاکنون موفق به انجام آن نشده‌اند، این فرصت تا ۲۳ دی‌ماه همچنان مهیاست ...

زن، فروغ امید
زن، فروغِ امید...
زن، شور زندگی ...
زن، مظهر آزادگی ...


درود بر شما، همراهان ارجمندِ گروه نرم‌افزاری سازه
در مدتی که گذشت، همان‌گونه که قولِ همراهی با شما عزیزان را داده بودیم، قیمت محصولات و نرم‌افزارهایمان را شکستیم و کوشیدیم به سهم خودمان، روزنه‌ی امیدی بسازیم در دل ناامیدی‌ها ... در این چند گاه، دوستان بسیاری به خانواده‌ی بزرگ ما پیوستند، که از صمیم دل به آن‌ها خوشامد می‌گوییم و امیدواریم روزهایی روشن در آینده‌ی کاری پیش رویشان باشد. یاران عزیز و قدیمی هم که همواره در کنار ما بوده‌اند و هستند و از همراهی‌شان به خود می‌بالیم.

امروز و برای حفظ تعادل، ناگزیر از بازگرداندنِ قیمت‌ها به حالت قبل هستیم و باور داریم که شما هم دلیل این تغییر را می‌دانید. میهنمان همچنان و هر روز درد دارد، ولی همه‌ی ما به روزهای روشنِ پیش رو امید داریم ...

برای کسانی که قصد خرید با قیمت‌های کاهش‌یافته را داشته‌اند، ولی به هر ترتیب تاکنون موفق به انجام آن نشده‌اند، این فرصت تا ۲۳ دی‌ماه («روز زن») همچنان مهیاست. افزون بر این، برای بزرگداشت مقام زن، برای بانوان ارجمندی هم که کاربر نرم‌افزارهای ما هستند و یا در وبگاه ما نام‌نویسی کرده‌اند، هدیه‌ای ناقابل در نظر گرفته‌ایم که به‌عنوان اعتبار، به موجودیِ کیف پولشان افزوده خواهد شد.

برای بهره‌مندی از این فرصت، تا ۲۳ دی‌ماه به صفحه‌ی خرید بروید، Log in کنید و خرید خود را تکمیل بفرمایید.
همراهی و همدلی شما بزرگ‌ترین سرمایه‌ی ماست ...  منبع : گروه نرم‌افزاری سازه
  08:10   شنبه 17 دی 1401  
 نظرات