اخبار   
 

 فاز سوم آزمایش بالینی واکسن کرونای ساخت کوبا در ایران انجام می‌گیرد

رییس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بازنشر سخنانِ رییس اتاق فکر گفت‌وگوی بین‌آمریکایی، بر اتحاد ژئوپلیتیک ایران و کوبا در تولید واکسن کرونا تأکید و آزمایش بالینی فاز سوم واکسن کرونای ساخت کوبا در ایران را تأیید کرد ...

فاز سوم آزمایش بالینی واکسن کرونای ساخت کوبا در ایران انجام می‌گیرد

رییس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بازنشر سخنانِ رییس اتاق فکر گفت‌وگوی بین‌آمریکایی، بر اتحاد ژئوپلیتیک ایران و کوبا در تولید واکسن کرونا تأکید و آزمایش بالینی فاز سوم واکسن کرونای ساخت کوبا در ایران را تأیید کرد.

کیانوش جهانپور روز شنبه در صفحه توئیتر خود بخشی از صحبت های مایکل شیفتر رئیس اتاق فکر گفتگوی بین آمریکایی واشنگتن را بازنشر کرد. جهانپور آزمایش بالینی فاز سوم واکسن کرونای ساخت کوبا در ایران را تایید کرد. جهانپور درباره اجرا شدن فاز سوم واکسن کرونا ساخت کوبا در ایران گفت: «فاز یک کارآزمایی بالینی انسانی واکسن کرونا در کشور کوبا با موفقیت انجام شده است، فاز دوم مطالعه بالینی انسانی آن نیز هم اکنون با نظارت انستیتو پاستور ایران در کشور کوبا در حال انجام است و به شرط موفقیت فاز دو، فاز سه مطالعه انسانی آن همان طور که رییس انستیتو پاستور ایران اعلام کرده در ماه‌های پایانی امسال در ایران انجام خواهد شد.»


با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود.
با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود.

  منبع : اسکان‌نیوز
  11:00   یکشنبه 21 دی 1399  
 نظرات