دیدگاه   
 
شعر و گرافی 23:55 یکشنبه 2 آذر 1393
1
 حورا زارع زیرک
حورا زارع زیرک ممنون خانم باران عزیز و همچنین جناب فیلا
شعر و گرافی 22:17 پنجشنبه 29 آبان 1393
3
 حورا زارع زیرک
حورا زارع زیرک تصاویر به صورت جدا گانه و دو روز مختلف فرستاده شده بود!کنار هم زیبا نیست
شعر و گرافی 00:47 آدینه 31 مرداد 1393
0
 حورا زارع زیرک
حورا زارع زیرک با سلام.این نظر لطف شماست جناب مهندس
شعر و گرافی 23:53 پنجشنبه 23 مرداد 1393
0
 حورا زارع زیرک
حورا زارع زیرک سپاس از توجه شما
شعر و گرافی 00:19 آدینه 17 مرداد 1393
0
 حورا زارع زیرک
حورا زارع زیرک سپاسگزارم
شعر و گرافی 00:07 آدینه 17 مرداد 1393
0
 حورا زارع زیرک
حورا زارع زیرک سپاس از توجه شما
شعر و گرافی 12:42 سه شنبه 7 مرداد 1393
0
 حورا زارع زیرک
حورا زارع زیرک شایدم در بسیاری از موارد خود راه حل(تغییر دیدگاه)!