دیدگاه   
 
صحنه های جالبی که هر روز نمی بینیم. 13:53 یکشنبه 10 شهریور 1392
0
 مهسا معتمد
مهسا معتمد بخصوص زمستان لهستان ...
صحنه های جالبی که هر روز نمی بینیم. 13:51 یکشنبه 10 شهریور 1392
0
 مهسا معتمد
مهسا معتمد جالب بود مرسی
مرده رود! 13:47 یکشنبه 10 شهریور 1392
2
 مهسا معتمد
مهسا معتمد این رودخانه 400 کیلو متری چگونه زنده و به چه شکل خشک شد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مرده رود! 13:45 یکشنبه 10 شهریور 1392
2
 مهسا معتمد
مهسا معتمد راستی از زاینده رود چه خبر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هشت ساختمان عجیب جهان 13:44 یکشنبه 10 شهریور 1392
0
 مهسا معتمد
مهسا معتمد مرسی جالب بود
تکنولوژی فضا - میس وندروهه 13:43 یکشنبه 10 شهریور 1392
0
 مهسا معتمد
مهسا معتمد با تشکر از شما
اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار 13:41 یکشنبه 10 شهریور 1392
1
 مهسا معتمد
مهسا معتمد با تشکر از اطلاع رسانی شما

ای کاش یکی از محور های همایش در ارتباط با موضوع کیفیت زندگی بود

:)
روز بارانی اصفهان 23:51 سه شنبه 5 شهریور 1392
1
 مهسا معتمد
مهسا معتمد مرسی

بسیار زیبا بود

:)
عروسکی به نام ماتروشکا 12:41 آدینه 1 شهریور 1392
1
 مهسا معتمد
مهسا معتمد در هر صورت از اطلاع رسانی شما سپاسگزارم

:)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10