دیدگاه   
 
با تفکر بخوانید 17:20 شنبه 29 شهریور 1393
0
 فرشید امیرعضدی
فرشید امیرعضدی ممنون جناب مهندس رستمی
برای خدا 17:15 شنبه 29 شهریور 1393
1
 فرشید امیرعضدی
فرشید امیرعضدی با سپاس , خیلی خوب و بجا بود
جنگ جهانی دوم در یک نگاه 20:09 آدینه 14 شهریور 1393
0
 فرشید امیرعضدی
فرشید امیرعضدی ممنون آقای مهندس خیلی خوب بود
نشریه 382 15:37 چهارشنبه 10 مهر 1392
0
 فرشید امیرعضدی
فرشید امیرعضدی خیلی ممنون آقای مهندس محمدی
ماشیـن آلات خـارق العاده! 16:34 چهارشنبه 20 شهریور 1392
0
 فرشید امیرعضدی
فرشید امیرعضدی عالی بود ممنون
دستــاورد های نــاب دنیــای مهندســی 16:29 چهارشنبه 20 شهریور 1392
0
 فرشید امیرعضدی
فرشید امیرعضدی عالی بود
جنگـل بسیـار زیبـای رنگیـن کمـانی 16:07 چهارشنبه 20 شهریور 1392
0
 فرشید امیرعضدی
فرشید امیرعضدی عالی بود
شعرآزادی 16:04 چهارشنبه 20 شهریور 1392
0
 فرشید امیرعضدی
فرشید امیرعضدی از حسن انتخابتان ممنون
دانستنی های جالب از مردم ژاپن 16:00 چهارشنبه 20 شهریور 1392
0
 فرشید امیرعضدی
فرشید امیرعضدی با سپاس از آقای مهندس ذوالفقاری , خدا کنه بدشانسی نیارن که یکی از چاهاشون به نفت برسه
رنگ زیر قوطی خمیردندان 15:44 چهارشنبه 20 شهریور 1392
0
 فرشید امیرعضدی
فرشید امیرعضدی مفید بود , ممنون
1
2
3