دیدگاه   
 
اخطار مهندس ناظر ساختمان متروپل + سند 08:21 دوشنبه 11 مهر 1401
0
 علی حسن رمضانی
علی حسن رمضانی سلام. کلیه مقصرین در این حادثه به مراجع قضائی معرفی شدند.
سایه‌ی مرگ بر سر «شوردریا» ـ مسئولان چه می‌کنند؟ 07:46 دوشنبه 11 مهر 1401
0
 علی حسن رمضانی
علی حسن رمضانی عزم دولت و ملت در کنار هم الزامیست.
یک نماینده‌ی مجلس: «برچیده شدن گشت ارشاد را در مجلس پیگیری... 15:16 یکشنبه 10 مهر 1401
0
 زهرا ویس پور
زهرا ویس پور انشاا... در سایه قانون با رعایت مباحث دینی، نهادی به عنوان متولی؛ برگرفته شده از مسائل فرهنگی جایگزین گشت ارشاد بشود.
معمار مکزیکی در میان رهبران نوظهور ۲۰۲۲ برگزیده‌ی «تایم»... 15:10 یکشنبه 10 مهر 1401
0
 زهرا ویس پور
زهرا ویس پور ریدا اسکوبدو دومین معمار خانم یا زاها حدید دوم. قاعدتاً نگرش ها و دیدگاه های خانم ها می تونه تغییرات ملموسی را در خلق اثار معماری ایجاد کنه.
1
2
3