مقالات   
 

 نظام دیداری در بافت فرسوده‌ی شهری

عنوان مقاله: بازشناسی انگاره‌های نظام بصری در محلات بافت فرسوده‌ی شهری (نمونه‌ی موردی: محله‌ی عباسی تهران) / نویسندگان: مجتبی انصاری، محمدرضا پورجعفر، علیرضا صادقی، مهدی حقیقت‌بین ...

ارسال کننده: آیدا شیرانی
تاریخ ارسال: یکشنبه 31 مرداد 1400
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: بازشناسی انگاره‌های نظام بصری در محلات بافت فرسوده‌ی شهری
(نمونه‌ی موردی: محله‌ی عباسی تهران)
نویسندگان: مجتبی انصاری، محمدرضا پورجعفر، علیرضا صادقی، مهدی حقیقت‌بین
انتشاریافته در: نشریه‌ی علمی ـ پژوهشی «نامه‌ی معماری و شهرسازی»، دوره‌ی ۱، شماره‌ی ۲، تابستان و پاییز ۱۳۸۹.

 
 نظرات