مقالات   
 

 کیفیت زندگی و توسعه‌ی منطقه‌ای در ایران

نام مقاله : تبیین تعامل نماگرهای کیفیت زندگی و توسعه‌ی منطقه‌ای در ایران / پدیدآورندگان : محمدرضا پورمحمدی ، مجتبی ولی‌بیگی ...

ارسال کننده: گروه رسانه‌ای دیرین
تاریخ ارسال: یکشنبه 7 بهمن 1397
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
نام مقاله : تبیین تعامل نماگرهای کیفیت زندگی و توسعه‌ی منطقه‌ای در ایران
پدیدآورندگان : محمدرضا پورمحمدی ، مجتبی ولی‌بیگی
انتشاریافته در : فصل‌نامه‌ی «باغ نظر» (شماره‌ی ۳۲، بهار ۱۳۹۴)
زبان مقاله : پارسی
شمار صفحه‌ها : ۱۰
فرمت : PDF
اندازه‌ی فایل : ۶۷۰ کیلوبایت

چکیده :
این پژوهش با هدف بررسی برهمکنش نماگرهای گوناگونِ کیفیت زندگی و ضریب تأثیر این شاخص‌ها بر توسعه‌ی منطقه‌ای و کاهش نابرابری‌ها در میان استان‌های ایران انجام گرفته است. بر این اساس، شاخص توسعه‌ی انسانی و ابعاد مربوطه به همراه پنج شاخص: نرخ اشتغال، میزان مشارکت اقتصادی، دسترسی به آب سالم شهری و روستایی و میانگین درآمد خانوار شهری در طول دوره‌ی ۱۳۷۵، ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ به عنوان شاخص‌های پایه برای سنجش کیفیت زندگی و رشد اقتصاد منطقه‌ای در میان استان‌ها (به عنوان نماینده‌ی توسعه‌ی منطقه‌ای) برگزیده شدند. پس از ایجاد پایگاه داده‌ی لازم برای هر کدام از شاخص‌ها و بررسی توصیفی از وضعیت کیفیت زندگی، بحث همگرایی منطقه‌ای و تأثیر شاخص‌های گوناگون کیفیت زندگی بر همگرایی میان استان‌های برخوردار و محروم با بهره جُستن از تحلیل‌های همگرای بتا و سیگما بررسی شد. یافته‌های به‌دست‌آمده بیان می‌دارند که به‌طور کلی رتبه‌بندی میان استان‌ها بر حسب کیفیت زندگی چندان تغییری نکرده است؛ اما شاخص‌های کیفیت زندگی، افزایش را نشان می‌دهند و همگرایی نسبی هم در تحلیل‌های بتا و هم سیگما (‌‌به استثنای شاخص اشتغال و مشارکت اقتصادی) مشاهده می‌شود. به سخن دیگر، اگرچه هنوز نابرابری میان استان‌ها وجود دارد، کیفیت زندگی در میان همه‌ی استان‌ها افزایش داشته است؛ اگرچه این حرکت در شاخص‌های گوناگون و ضریب تأثیر آن‌ها بر توسعه‌ی منطقه‌ای متفاوت بوده است. یافته‌ها همچنین بیانگر آن‌اند که همگرایی شاخص‌های اقتصادی مهم‌ترین مسأله است و درحالی‌که این شاخص بیش‌ترین ضریب تأثیر را بر کاهش نابرابری و فقر داشته، کم‌ترین میزان همگرایی را در استان‌های گوناگون به خود اختصاص داده است.

کلیدواژه‌ها :
توسعه‌ی منطقه‌ای، نماگرهای کیفیت زندگی، استاندارد زندگی، فقر، سرمایه‌ی اجتماع.

 
 نظرات