مقالات   
 

 کیفیت زندگی و توسعه‌ی منطقه‌ای در ایران

نام مقاله: تبیین تعامل نماگرهای کیفیت زندگی و توسعه‌ی منطقه‌ای در ایران / پدیدآورندگان: محمدرضا پورمحمدی، مجتبی ولی‌بیگی ...

ارسال کننده: گروه رسانه‌ای دیرین
تاریخ ارسال: چهارشنبه 19 شهریور 1399
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود.

نام مقاله: تبیین تعامل نماگرهای کیفیت زندگی و توسعه‌ی منطقه‌ای در ایران
پدیدآورندگان: محمدرضا پورمحمدی ، مجتبی ولی‌بیگی
انتشاریافته در: فصل‌نامه‌ی «باغ نظر» (شماره‌ی ۳۲، بهار ۱۳۹۴)
زبان مقاله: پارسی
شمار صفحه‌ها: ۱۰
فرمت: PDF
اندازه‌ی فایل: ۶۷۰ کیلوبایت

چکیده :
این پژوهش با هدف بررسی برهمکنش نماگرهای گوناگونِ کیفیت زندگی و ضریب تأثیر این شاخص‌ها بر توسعه‌ی منطقه‌ای و کاهش نابرابری‌ها در میان استان‌های ایران انجام گرفته است. بر این اساس، شاخص توسعه‌ی انسانی و ابعاد مربوطه به همراه پنج شاخص: نرخ اشتغال، میزان مشارکت اقتصادی، دسترسی به آب سالم شهری و روستایی و میانگین درآمد خانوار شهری در طول دوره‌ی ۱۳۷۵، ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ به عنوان شاخص‌های پایه برای سنجش کیفیت زندگی و رشد اقتصاد منطقه‌ای در میان استان‌ها (به عنوان نماینده‌ی توسعه‌ی منطقه‌ای) برگزیده شدند. پس از ایجاد پایگاه داده‌ی لازم برای هر کدام از شاخص‌ها و بررسی توصیفی از وضعیت کیفیت زندگی، بحث همگرایی منطقه‌ای و تأثیر شاخص‌های گوناگون کیفیت زندگی بر همگرایی میان استان‌های برخوردار و محروم با بهره جُستن از تحلیل‌های همگرای بتا و سیگما بررسی شد. یافته‌های به‌دست‌آمده بیان می‌دارند که به‌طور کلی رتبه‌بندی میان استان‌ها بر حسب کیفیت زندگی چندان تغییری نکرده است؛ اما شاخص‌های کیفیت زندگی، افزایش را نشان می‌دهند و همگرایی نسبی هم در تحلیل‌های بتا و هم سیگما (‌‌به استثنای شاخص اشتغال و مشارکت اقتصادی) مشاهده می‌شود. به سخن دیگر، اگرچه هنوز نابرابری میان استان‌ها وجود دارد، کیفیت زندگی در میان همه‌ی استان‌ها افزایش داشته است؛ اگرچه این حرکت در شاخص‌های گوناگون و ضریب تأثیر آن‌ها بر توسعه‌ی منطقه‌ای متفاوت بوده است. یافته‌ها همچنین بیانگر آن‌اند که همگرایی شاخص‌های اقتصادی مهم‌ترین مسأله است و درحالی‌که این شاخص بیش‌ترین ضریب تأثیر را بر کاهش نابرابری و فقر داشته، کم‌ترین میزان همگرایی را در استان‌های گوناگون به خود اختصاص داده است.

کلیدواژه‌ها :
توسعه‌ی منطقه‌ای، نماگرهای کیفیت زندگی، استاندارد زندگی، فقر، سرمایه‌ی اجتماع.

 
 نظرات