مقالات   
 

 استحصال انرژی از زباله‌ی شهری

نام مقاله (کتابچه): زباله‌سوزی و به دست آوردن انرژی از زباله‌ی جامد شهری / پدیدآورنده: علی‌رضا شفیعی ده‌آباد...

ارسال کننده: گروه رسانه‌ای دیرین
تاریخ ارسال: چهارشنبه 14 تیر 1402
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
نام مقاله (کتابچه): زباله‌سوزی و به دست آوردن انرژی از زباله‌ی جامد شهری
پدیدآورنده: علی‌رضا شفیعی ده‌آباد
انتشاریافته در قالب کتابچه‌ی «گزارش شماره‌ی ۳۳۲» مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهرداری تهران (آبان ۱۳۹۴)
شمار صفحه‌ها: ۸۷
ساختار فایل: PDF
اندازه‌ی فایل: ۲.۸۷ مگابایت

چکیده :
اهمیت رو به افزایش تصفیه و دفع زباله‌های جامد شهری از یک‌سو، و جست‌و‌جو برای دست‌یابی و به‌کارگیریِ هرچه بیش‌تر منابع جایگزین انرژی از سوی دیگر، نقش استحصال انرژی از زباله را در مدیریت دفع زباله‌های جامد شهری، هرچه بیش‌تر برجسته نموده است. قدیمی‌ترین و متداول‌ترین شکل استحصال انرژی از زباله، سوزاندن زباله و مهار انرژیِ گرماییِ به‌دست‌آمده از آن است. این کار، در عین کاهش حجم زباله، بهره‌گیری از منابع جایگزین انرژی را هم به همراه دارد.

کلیدواژه‌ها :
مدیریت شهری، زباله‌ی شهری، سوزاندن زباله، استحصال انرژی، منابع جایگزین انرژی.


 
 نظرات