مقالات   
 

 مدل‌سازی میانگین حجم روزانه‌ی ترافیک

عنوان مقاله: مدل‌سازی متوسط حجم روزانه ترافیک با استفاده از شبکه‌های عصبی انتشار برگشتی (BP) / نویسندگان: شاهین شعبانی، مهدی معتمدی سده، فرید امجدی ...

ارسال کننده: احسان درفشی
تاریخ ارسال: شنبه 4 مرداد 1399
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله: مدل‌سازی متوسط حجم روزانه ترافیک با استفاده از شبکه‌های عصبی انتشار برگشتی (BP)
نویسندگان: شاهین شعبانی، مهدی معتمدی سده، فرید امجدی

چکیده :
پیش بینی دقیق جریان ترافیک کوتاه مدت، نقشی بنیادی در سیستم های هوشمند حمل و نقل و نیز سیستم های مدیریت ترافیک پیشرفته ایفا می کند. در پژوهش حاضر، از شبکه های عصبی انتشار برگشتی به منظور پیش بینی متوسط حجم روزانه ترافیک استفاده شده است. داده های حقیقی استفاده شده برای مدلسازی، از جاده قدیم قم- تهران طی دوره زمانی بین سال های ۵۸۳۱ تا ۵۸۳۱ بدست آمده است. سپس، تغییر متغیری بر روی داده ها صورت پذیرفته و داده های حاصل از نگاشت، به منظور آموزش شبکه عصبی، بکار گرفته می شوند. در این راستا برای دستیابی به بهترین شبکه، ازالگوریتم های آموزشی مختلفی استفاده شده است. سپس شبکه های آموزش دیده برای پیش بینی احجام ترافیکی روزهای آتی مورد استفاده قرار گرفته و اعتبار سنجی می شوند. نتایج نشان می دهد که روش حاضر، احجام روزانه ترافیکی را با دقتی بالا و سرعتی مطلوب پیش بینی می کند

کلیدواژه‌ها :
حجم روزانه‌ی ترافیک، مدل‌سازی، شبکه‌های عصبی، پیش‌بینی.

 
 نظرات