مقالات   
 

 شناسایی و اولویت‌بندی الزامات رضایت‌مندی گردشگری

عنوان مقاله: شناسایی و اولویت‌بندی الزامات رضایت‌مندی گردشگری شهری با استفاده از مدل کانو...

ارسال کننده: میثم تقی‌زاده
تاریخ ارسال: چهارشنبه 11 شهریور 1394
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
عنوان مقاله:
شناسایی و اولویت‌بندی الزامات رضایت‌مندی گردشگری شهری با استفاده از مدل کانو


نویسندگان:
عیسی ابراهیم‌زاده، منیر یاری، یاسمن یاری


کلیدواژگان:
گردشگری شهری، رضایت‌مندی، کانو، شهر بروجرد


مجله آمایش جغرافیایی فضا
فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه گلستان
سال سوم/ شماره مسلسل نهم/ پاییز 1392

 
 نظرات    
 
مائده علیشاهی 12:11 پنجشنبه 12 شهریور 1394
0
 مائده علیشاهی
تشکر