مقالات   
 

 ارزیابی قابلیت تفرجی جنگل سرخه‌حصار با جی.‌آی.اس

نام مقاله: بررسی تأثیر فاکتورهای غیراکولوژیک در ارزیابی قابلیت تفرجی پارک جنگلی سرخه‌حصار با به‌کارگیریِ جی.‌آی.اس / پدیدآورندگان: سعیده اسکندری ، جعفر اولادی ، علی یخکشی ...

ارسال کننده: امیریاشار فیلا
تاریخ ارسال: شنبه 15 تیر 1398
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود.

نام مقاله: بررسی تأثیر فاکتورهای غیراکولوژیک در ارزیابی قابلیت تفرجی پارک جنگلی سرخه‌حصار با به‌کارگیریِ جی.‌آی.اس
پدیدآورندگان: سعیده اسکندری ، جعفر اولادی ، علی یخکشی

چکیده :
این بررسی با آرمانِ ارزیابی توان تفرجی پارک جنگلی سرخه‌حصار با تکیه بر همه‌ی فاکتورهای تأثیرگذار در تفرج انجام گرفته است. در آغاز با بهره‌گیری از مدل مرسول، کاربریِ توریسم و با بهره‌گیری از سامانه‌ی اطلاعات جغرافیایی،‏ مناطق مناسب برای بهره‌برداریِ تفرجگاهی (از دید شاخص‌های اکولوژیک) به دو شکل متمرکز و گسترده و درجاتِ گوناگونِ آن‌ها در پارک جنگی سرخه‌حصار شناسایی شدند.
نتایج نشان داد که حدود ۲۲۳ هکتار از سطح پارک توان تفرج گسترده‌ی طبقه‌ی یک، ۴۶۵ هکتار توان تفرج گسترده‌ی طبقه‌ی دو،‏ ۱۲۶ هکتار توان تفرج متمرکز طبقه‌ی یک و ۴۱۷ هکتار توان تفرج متمرکز طبقه‌ی دو را داشته و ۲۱۲ هکتار از سطح پارک حفاظتی‌ست.
در مرحله‌ی بعد، با بررسی‌های گوناگونِ میدانی آشکار شد که یکی از مشکلاتی که سبب افزایش نابه‌هنجاری در طبیعت پارک شده است،‏ بی‌توجهی به همه‌ی عوامل بنیادین مؤثر در تعیین قابلیت تفرجی پارک است. بنابراین، با مراجعه به عرصه‌ی نقاط مربوط به منابع آبی،‏ امکانات و تسهیلات پارک،‏ راه‌های دسترسی و جاذبه‌های توریستی پارک با GPS برداشت شد و این فاکتورهای غیراکولوژیک به‌عنوان لایه‌های اطلاعاتی مثبت با نقشه‌ی توان تفرجی اولیه روی‌هم‌گذاری شد و نقشه‌ی نهایی توان تفرجی پارک بر پایه‌ی این عوامل به دست آمد.
دستاوردِ فرجامی این پژوهش نشان داد که روش متداول، با وجود کارآیی بسیار، به علتِ در نظر نگرفتن همه‌ی عوامل مؤثر در تفرج، نیاز به وارد کردنِ لایه‌های اطلاعاتی دیگری (مانند منابع آبی و امکانات تفریحی) به جز عوامل اکولوژیک دارد.

کلیدواژه‌ها :
سامانه‌ی اطلاعات جغرافیایی ،ارزیابی ، سرخه‌حصار ، فاکتورهای غیراکولوژیک ، پارک جنگلی ، قابلیت تفرجی.

 
 نظرات